Data aktualizacji: 2018-05-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnio - Niedzielna im. I.J. Paderewskiego
- w języku lokalnym *Польська Суботньо - недільна школа ім. І.Я. Падеревського
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Teatralna 17\ 20 kab 109-111

 

 

Kod pocztowy*

10014

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380971998308Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zpuzytomierz@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

zpuzytomierz

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Wiktoria Laskowska-Szczur

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Swietłana Karpluk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. ul. Teatralna 17\ 20 kab109-111 10014 Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Szkoła jest prowdzona w arendowanych salkach oraz w Centrum Polskim. Zajęcia odbywaja sie w grupach, podzielonych wiekowo oraz poziomem. Szkółka corocznie przyjmuje od 35 do 450 uczniów.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Żytomierz to miasto, w którym Polacy stanowią 14 000 osób. Dlatego jest wielkie zainteresowanie nauką języka polskiego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczynają się 15 września i kończą się 25 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Certyfikat

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd ŻOZPU, wolontariuszy oraz skierowane przez ORPEG
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---