Data aktualizacji: 2014-04-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio - niedzielna przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie im. Jana Pawła II
- w języku lokalnym *Школа суботньо - недільна при TKPZL відділі в Червонограді
Miejscowość *obwód Lwowski m.Czerwonograd
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul.Szeptyckiego ,22

 

 

Kod pocztowy*

80100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ttaben.86@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Czerwonogradzie Ukraina obwód Lwowski 80100 m.Czerwonograd ul.Szeptyckiego ,22 prezes- Natalia Żuk tel. +380968047855 mail zyk1971@mail.ru Wiceprezes- Zajac Petro +380938255938 petro-zayac@mail.ru
Skarbnik - Zajac Wita +380636356089 petro-zayac@mail.ru
Sekretarz- Istomina(Taben) Tetiana +380938258771 ttaben.86@gmail.com

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---