Data aktualizacji: 2014-03-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum św. Marcina w Lincu
- w języku lokalnym *Martinus-Gymnasium Linz
Miejscowość *Linz am Rhein
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Martinusstrasse

 

 

Kod pocztowy*

53545

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49(0)264495130



Faks (z numerem kierunkowym kraju) +49(0)2644951319

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat(at)martinus-gymnasium.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

-



 Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Landkreis: Kreis Neuwied Vertreter: Rainer Kaul Willhem-Leuschnerstr. 9 56564 Neuwied Telefon: 02631/803107 / 105

Rok powstania szkoły.*
1706
Krótki opis szkoły *
DAS MARTINUS-GYMNASIUM LINZ (MGL) ist ein staatliches Gymnasium mit dem Bildungsziel Studierfähigkeit, das seine Schüler auf dem Weg hin zu weltoffenen, leistungsbereiten, verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gesellschaft im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland begleitet. Im Sinne des Heiligen Martin von Tours, unseres Namenspatrons, sollen Werte der Mitmenschlichkeit, des sozialen Engagements, der Toleranz und der Zivilcourage bewusst gemacht und gelebt werden. Dieses Leitbild definiert eine Richtung. Es liegt in der Verantwortung aller an unserer Schule beteiligten, die Inhalte des Leitbildes in konkrete Maßnahmen umzusetzen. Unser Leitbild wurde im Jahr 2008 gemeinsam von Lehrern, Schülern, Mitarbeitern und Eltern erarbeitet. Es wurde durch die Gesamtkonferenz am 04.03.2009 verabschiedet und in Kraft gesetzt. Das Leitbild ist Basis und Verpflichtung unseres Handelns.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Linz am Rhein – miasto w zachodnich Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Neuwied, siedziba gminy związkowej Linz am Rhein. Mała społeczność polska, emigracja zarobkowa z lat 90-tych, z lat 2000-nych i najnowsza fala emigracji. Spora ilość polskich dzieci w wieku szkolnym z przewagą dzieci ze szkół podstawowych.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Niemieckie świadectwo z wpisem o uczęszczaniu na zajęcia z języka polskiego jako języka kraju pochodzenia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
ADD Koblenz na podstawie umowy o pracę.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---