Data aktualizacji: 2017-05-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła średnia nr 24 im.M.Konopnickiej
- w języku lokalnym *Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №24 ім. М.Конопницької
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Konyskiego 4

 

 

Kod pocztowy*

79005

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 2756662Faks (z numerem kierunkowym kraju) (380) 2756662

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): school.konopnicka.lviv

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

-

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
wydział oświaty m. Lwowa
79005 Lwów, Lewickiego 67

Rok powstania szkoły.*
1944
Krótki opis szkoły *
Każda szkoła ma swoja specyfikę. Ma ją i nasza. To szkoła wielu pokoleń . W 150 rocznice urodzin polskiej poetki Marii Konopnickiej, pochowanej na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, szkoła otrzymała imię poetki, a od 2000 roku „Rota” staje się hymnem szkoły. W 1994 roku odbył się I Konkurs Recytatorski „MARIA KONOPNICKA DZIECIOM I MŁODZIEŻY", celem którego była i jest popularyzacja polskiej poezji. W maju 2003 r. odbył się jubileuszowy konkurs, w ramach którego w szkole została odsłonięta tablica pamiątkowa zasłużonego nauczyciela - polonisty, animatora sztuki Władysława Łokietki.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lwów - miasto na Ukrainie, ośrodek administracyjny obwodu lwowskiego. Jest położony na pograniczu wschodniego Roztocza (Roztocze Lwowskie) i Wyżyny Podolskiej, nad rzeką Pełtwią. Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, węzłem lotniczym, kolejowym i drogowym. Miasto jest głównym ośrodkiem polskiej kultury i życia społecznego na Ukrainie.Zamieszkuje tu ludność pochodzenia polskiego.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wydział oświaty i dyrektor
1) kwalifikacje
2) znajomość języka polskiego

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Reprezentuje ogół rodziców oraz uczniów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---