Data aktualizacji: 2014-03-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
- w języku lokalnym *Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazija
Miejscowość *Soleczniki
Kraj *

Litwa

Ulica, nr domu*Mokyklos 22

 

 

Kod pocztowy*

LT 17115

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +370 380 51 227Faks (z numerem kierunkowym kraju) +370 380 51 227

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sjsg@etanetas.lt

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Samorząd rejonu solecznickiego, ul. Vilniaus 49, LT17116 Soleczniki

Rok powstania szkoły.*

Krótki opis szkoły *
Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach jest placówką oświatową, w której edukacje otrzymują dzieci w wieku od 5 do 18 lat. Przy gimnazju działają też dwie grupy wczesnoszkolne i jedna grupa przygotowawcza. Po ukończeniu 12 lat nauki uczniowie otrzymują średnie wykształcenie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---