Data aktualizacji: 2019-03-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
- w języku lokalnym *Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську
Miejscowość *Iwano-Frankiwsk
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Strzelców Siczowych 56

 

 

Kod pocztowy*

76 018

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 034 272 57 47Faks (z numerem kierunkowym kraju) +38 034 272 57 47

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sekretariat@ckpide.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

ckpide

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Osidacz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie)

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku prowadzi działalność kulturalną, oświatową, zrzesza osoby z inicjatywą, zainteresowane zdobywaniem wiedzy. Odbywają się tu konferencje, imprezy literackie, wydarzenia i spotkania artystyczne z ciekawymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Centrum jest idealnym miejscem dla osób chcących poznać nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach, polską kulturę i nauczyć się języka polskiego. Ważnym elementem Centrum jest biblioteka, gdzie zainteresowany czytelnik znajdzie literaturę polską, tłumaczenia światowej literatury, publikacje o Polsce, Unii Europejskiej i aktualną polską prasę. Centrum jest miejscem spotkań wielu narodowości. Instytucja prowadzi pracę na rzecz dialogu, porozumienia i współpracy, a jej działania budowane są na bazie potrzeb i oczekiwań Polaków oraz Ukraińców. W ofercie znajdą Państwo projekty stałe, roczne, międzynarodowe, dla wszystkich kategorii wiekowych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lokalna społeczność polska szacowana jest na ok. 2000 osób. W mieście działa parafia rzymsko-katolicka pw. Chrystusa Króla Wszechświata, sześć towarzystw kultury polskiej oraz szkoła średnia nr 3 z polskim i rosyjskim językiem nauczania. Z inspiracji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w 2013 roku powstało Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie) jako wyraz troski o rozwój środowiska polskiego w tym mieście.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1854
              - 2018/1990

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisów można dokonać w biurze Centrum.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy są prowadzone przed rozpoczęciem semestru (miesiąc: sierpień i styczeń).

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rok szkolny jest podzielony na dwa semestry. Pierwszy: wrzesień - grudzień, drugi: styczeń - maj.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

W przypadku jeżeli osoba nie zdała egzaminu końcowego otrzymuje dyplom za udział w kursach języka polskiego. Osoby, które z sukcesem zdały egzamin otrzymują zaświadczenie sygnowane przez Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Do Centrum skierowany jest jeden nauczyciel języka polskiego przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Drugi nauczyciel jest miejscowy.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---