Data aktualizacji: 2018-03-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Eksperymentalna przy Związku Polaków w Kalabrii
- w języku lokalnym *Scuola Polacca Sperimentale presso l'Associazione dei Polacchi in Calabria
Miejscowość *Reggio Calabria
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Via Fratelli Cairoli n. 18

 

 

Kod pocztowy*

89127

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział konsularny przy Ambasadzie RP w Rzymie.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +393389850281Faks (z numerem kierunkowym kraju) +390965622069

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): assopolca@yahoo.it

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna K. Gralińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna K. Gralińska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Związek Polaków w Kalabrii

via Croce Valanidi ctr. Lagani I n. 24

89131 Reggio Calabria

Włochy


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

PSE prowadzi obecnie zajęcia w salkach przy kościele pw. Św. Augustna. Lekcje prowadzone są przez trzy wykwalifikowane nauczycielki z dużym doświadczeniem pracy z dziećmi dwujęzycznymi oraz z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Prowadzone są także zajęcia indywidualne dla dzieci nie mówiących po polsku (w celu szybszej integracji) oraz okresowe zajęcia dla dorosłych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Reggio Calabria - była stolica regionu, obecnie jedno z dziesięciu miast metropolitalnych Włoch (ok. 950.000 mieszkańców). Położone nad malowniczą Zatoką Messyńską o klimacie śródziemnomorskim i łagodnym. W mieście temperatury są zawsze dodatnie. W pobliżu (ok. 35 km) znajdują się góry o wys. ok. 1.800 m. n.p.m., z wyciągami narciarskimi.

Obszar ten jest jednym z najważniejszych miejsc historycznych z epoki starożytnej Grecji. Został skolonizowany przez Greków ok. 4.500 lat temu i nadano mu nazwę "Magna Grecia".


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1816
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Uczestnictwo w zajeciach szkolnych jest dobrowolne, kazdy moze zapisac sie do szkoly. Rodzice z wlasnej woli zapisuja sie jednoczesnie do ZPwK, w ktorym roczna oplata wynosi 20 euro. Nie ma wyznaczonego rygorystycznego terminu, ale zazwyczaj do konca wrzesnia danego roku szkolnego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkola na zakonczenie kazdego roku szkolnego wydaje dyplomy z podzialem na dwie grupy wiekowe.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodzicow Rok Szkolny 2014-2015 Przewodniczaca: Barbara Czerwonka Z-ca: Aleksandra Grzegorzek Skarbnik: Magdalena Ratajewska Pomoc techniczna: Marek Ciepielewski, Jan Grzegorzek, Jacek Redzimski

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---