Data aktualizacji: 2019-01-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła "Polinka" w Tuluzie
- w języku lokalnym *Ecole poloniase "Polinka" à Toulouse
Miejscowość *Tuluza /Toulouse
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*49 rue Pierre Brossolette 31140 Montberon

 

 

Kod pocztowy*

31300 Toulouse

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lyon
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0033682748416Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): ecoelpolinka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Sartre

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Apolina
51, rue de Paradoux
31000 Toulouse France

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Zawartość pedagogiczna jest przygotowywana przez dyplomowanych i doświadczonych nauczycieli. Lekcje są dostosowane do wszystkich poziomów znajomości języka i do wieku dzieci. Naszym celem jest również stworzenie miejsca atrakcyjnego dla dzieci i przyjaznej przestrzeni sprzyjajacej nauce języka. Polska szkola Polinka to rowniez miejsce spotkań i wymiany doświadczeń dla rodzin.
Założeniem nauczania Polskiej Szkoły w Tuluzie jest:
uwrażliwienie na język polski poprzez zabawy edukacyjne,
przygotowanie do pogłębionej nauki języka polskiego w przyszłości,
Uspołecznienie poprzez gry i zabawy grupowe i wymagające współpracy,
Uświadomienia sobie swoich umiejętności i kreatywności,
Przygotowanie do integracji w przedszkolnym i szkolnym systemie edukacyjnym.
Rodziny uczęszczajace do Polskiej Szkoły "POlinka" moga liczyc na:
wspomaganie w procesie dwujezycznosci
zapoznanie się z pomysłami na gry i zabawy edukacyjne w języku polskim, do wykorzystania w domu,
korzystanie z biblioteki szkolnej
Spotkanie innych rodziców i wymianę doświadczeń,
poszerzenie kręgu znajomych oraz włączenie się w działania kulturalne prowadzone przez stowarzyszenia polsko-francuskie.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Tuluza jest czwartym co do wielkosci mistem we Francji, waznym osrodkiem uniwerstyteckim. Tutejsza polonia jest malo liczna i dosc rozprposzona. W miescie dzilaja 4 stowarzyszenia polonijne, od ponad 20 lat odbywa sie sie tydzien polski oraz od 8 lat festival Kino Polska.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1829
              - 2018/1931

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy odbywaja sie pod koniec wrzesnia kazdego roku na drzwiach otwartych (informacja zamieszczna na stronie www).Nowi uczniowie maja mozliowsc dolaczenia do grup przez cały rok.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy dokonywane sa zawsze w ostania sobote wrzesnia, ale na zajecia mozna dolaczyc rowniez w ciagu roku

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

zajecia zaczynaja sie w ostatnia sobote wrzesnia, a koncza w ostatnia sobote czerwca

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa Macierzy szkol Polonijnych we Francji


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
samozatrudnienie
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
tak - Rada rodzicow pomaga przy oprawie administracyjnej szkoly

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---