Data aktualizacji: 2017-06-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Klasy Naczania Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej w Bonn
- w języku lokalnym *Polnischunterricht ergänzend zur Katechese bei der Polnischen Katholische Mission Bonn
Miejscowość *Bonn
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Rheinbacher Strasse 10

 

 

Kod pocztowy*

53115

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Kolonia - Konsulat Generalny Rrzeczypospolitej Polskiej w Kolonii
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 170 7330 255Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): Agnieszka.Karas@t-online.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Magdalena Buchholz, Agnieszka Karaś

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Karaś Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polnische Katholische Mission Bonn

Rheinbacher Strasse 10 

53115 Bonn

Germany


Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *

Zajęcia prowadzą cztery nauczycielki. 


Dla dzieci najmłodszych prowadzone są zajęcia z elementami nauczania początkowego, zawierające gry językowe, piosenki w języku polskim, zajęcia plastyczne.

W nauczaniu uczniów szkół podstawowych - 1-4 klasa - szczególny nacisk kładzie się na ćwiczenie sprawności komunikacyjnych w języku polskim i naukę czytania w języku polskim.

W nauczaniu dzieci starszych (klasy 6-7) kładzie się nacisk na rozwój kultury mowy: pracę z tekstem literackim (czytanie na głos i analizę tekstu), szkolenie wypowiedzi ustnych, ćwiczenia pisowni i gramatyki. Zajęcia z języka polskiego prowadzi się z użyciem tekstów o historii, kulturze i geografii Polski.

Elementy nauki o środowisku - z zakresu historii, geografii i kultury Polski - wprowadza się na wszystkich szczeblach nauczania dzieci szkolnych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Bonn, była stolica RFN, ma 300 000 mieszkańców, w tym 30 000 studentów.

Migrantów z polskimi korzeniami i Polaków jest w Bonn około 40 000.

Migranci z polskimi korzeniami to druga co do liczebności grupa migrantów po osobach z Turcji.

Klasy Nauczania Języka Polskiego przy Polskiej Misji Katolickiej Bonn uzupełniają ofertę nauczania języka polskiego ze strony szkolnictwa niemieckiego.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1830
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy skontaktować się z nauczycielem prowadzącym zajęcia w danej grupie wiekowej, w odpowiedniej części miasta.

1. Polnische Katholische Mission Bonn (Polska Misja Katolicka Bonn)  Rheinbacher Strasse 10 53115: 

- zajęcia z dziećmi w wieku od 5 lat - nauczyciel: pani mgr Małgorzata Waluch-Kufen, kontakt: malgorzata.waluchkufen@gmx.de

- zajęcia z dziećmi starszymi: nauczyciel: pani Magdalena Buchholz, kontakt: abuchholz1@googlemail.com


2. Internationale Begegnungsstätte Quantiusstrasse 9, 53115 Bonn

- zajęcia z dziećmi straszymi - 6-7 klasa - wysoki poziom języka/polski jako język pierwszy względnie drugi, nauczyciel: Agnieszka Karaś (M.A.), kontakt: Agnieszka.Karas@t-online.de 


3. Nachbarschaftstreff, Maidenheadstrasse 20, 53177 Bonn

- zajęcia wczesnoszkolne, zajęcia z dziećmi z klas 3-4 (wysoki poziom języka polskiego), nauczyciel: mgr Barbara Mokry, kontakt: bmokry@freenet.de

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Najlepiej na początku roku szkolnego.

Dołączenie do grupy w trakcie roku szkolnego jest możliwe po konsultacji z nauczycielem.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odpowiadają kalendarzowi szkolnictwa miejscowego - niemieckiego.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Klasy Nauczania Języka Polskiego nie wydają zaświadczeń, ale prowadzą ewidencję uczniów, aby, w razie potrzeby, na wyraźne życzenie opiekuna dziecka, możliwe było poświadczenie faktu uczęszczania przez dziecko na zajęcia i opisania przerobionego materiału.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Osoba koordynująca nauczanie do tej pory proponowała wybór nauczycielki. Większość nauczycielek to osoby angażujące się w życie Polskiej Misji Katolickiej.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie działa

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---