Data aktualizacji: 2019-10-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Integracyjna Szkoła Sobotnia im Fryderyka Chopina w Bath
- w języku lokalnym *Frederic Chopin Integrative Saturday School in Bath
Miejscowość *Bath
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*St. John's Catholic Primary School, Oldfield Lane

 

 

Kod pocztowy*

BA2 3NR

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447710816449Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@sp-bath.org.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

mgr Iwona Erturan

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Iwona Erturan Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Szkoły

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

W oparciu o założenia programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce, nasi uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu j.polskiego, historii, geografii, kultury i tradycji polskiej. Klasy realizują autorski program opracowany przez naszych nauczycieli, dostosowany do potrzeb i umiejętności naszych uczniów. Korzystamy z podręczników kilku autorów. Pracujemy w oparciu o karty pracy tworzone autorsko przez naszych nauczycieli z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego , dzięki czemu możemy dokładnie dostosować tok nauczania do potrzeb uczniów.

W naszej szkole kładziemy nacisk na rozwój artystyczno - muzyczny oferując urozmaicone zajęcia artystyczne. Podczas zajęć wykorzystujemy także multimedia.
Od samego początku działalności tworzymy grupy przedszkolne a w trosce o prawidłowy rozwój psycho-ruchowy uczniów prowadzimy zajęcia muzyczno-ruchowe.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Bath – miasto w hrabstwie Somerset, położone 159 km na zachód od Londynu i 21 km od Bristolu. Miasto posiada status city, nadany przez królową Elżbietę w roku 1590. W roku 1889 uzyskało status gminy miejskiej, od roku 1996 jest centrum administracyjnym jednostki autonomicznej Bath and North East Somerset. W 2011 roku liczba ludności wynosiła 94 782. Miasto położone jest w dolinie rzeki Avon, w miejscu, gdzie występowały naturalne wody geotermalne. Kolonizatorzy rzymscy wybudowali tu łaźnie i świątynię i nazwali to miejsce Aqua Sulis. W roku 973 w Bath koronowano na króla Anglii Edgara. Za czasów georgiańskich miasto stało się popularnym ośrodkiem wypoczynkowym. Z tego okresu pochodzi wiele budowli w stylu epoki. Bath uzyskało status miejsca dziedzictwa światowego w roku 1987. Obecnie jest centrum kulturalnym, uniwersyteckim i turystycznym - rocznie odwiedza je 3 800 000 osób.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1960
              - 2019/2060

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - lipiec

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Wydajemy świadectwa ukończenia poszczególnych klas.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Nauczyciele otrzymują zapłatę bądź są zwolnieni z opłat za swoje dzieci uczęszczające do szkoły, a pozostali pracownicy szkoły są wolontariuszami. Każdy dorosły pracujący z dziećmi posiada zaświadczenie o niekaralności (enhanced DBS check). Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, lub ukończone kursy uprawniające nauczania dzieci. Zatrudnieniem zajmuje się Zarząd Szkoły.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Szkołą kieruje Zarząd. Rada Rodziców pełni rolę opiniotwórczą.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---