Data aktualizacji: 2016-06-02

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Promyki
- w języku lokalnym *Promyki
Miejscowość *Sion
Kraj *

Szwajcaria

Ulica, nr domu*ch. du Scex 1

 

 

Kod pocztowy*

1971 Champlan

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada w Bernie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +41 27 3985845Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): izabella.mabillard@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Izabella Mabillard

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Izabella Mabillard Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Spoleczna Szkola "Promyki" ch. du Scex 1 1971 Champlan

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
W szkole pracuje dwóch nauczycieli. zajęcia prowadzone są w dwóch grupach wiekowych (od 6-8 r.ż i od 9-13 r.ż). Mimo niewielkiej liczby uczniów, szkoła jest bardzo prężna. Bierzemy udział w wielu konkursach. Dzięki pomocy Ambasady, co roku organizujemy dwudniowe obozy językowe, wyjazdy na spektakle... imprezy okolicznościowe tj. Jasełka, topienie Marzanny, Śmigus-Dyngus...
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W Valais mieszka wiele rodzin mieszanych, w których mówi się najczęściej w języku francuskim lub niemieckim. Dzieci, od momentu rozpoczęcia nauki w szkole szwajcarskiej , szybko zapominają język polski stąd inicjatywa zajęć w tym języku. W naszym kantonie jest również wielu Polaków pracujących na roli. Ich dzieci nie uczęszczają na zajęcia, gdyż czas pracy nie pozwala na zorganizowanie transportu.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się zgodnie z programem nauczania obowiązującym w Valais.


Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie o ukończeniu roku. Nie wydajemy świadectw. Zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele są opłacani z wpisowego.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie ale rodzice są bardzo aktywni.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---