Data aktualizacji: 2014-07-29

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia przy Stowarzyszeniu Kultury i Języka Polskiego(PLCA)
- w języku lokalnym *The Polish Language and Culture Association
Miejscowość *Bedford
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*6 Bromham Road

 

 

Kod pocztowy*

MK40 2QA

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00487935643005Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): info@polish-culture.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
The Polish Language and Culture Association (PLCA) 6 Bromham Road MK40 2QA Bedford Wielka Brytania

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Polska Szkoła Sobotnia przy PLCA działa od września 2013, prowadzi zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat. Nauka w szkole odbywa się w następujących grupach: - Grupa przedszkolna - Klasa 0- 3 - nauczanie zintegrowane i religia; - Klasa 4- 5 - język polski, historia, geografia i religia; - Klasa 6 - przygotowanie do egzaminu GCSE z języka polskiego; - Zajęcia w lokalnych szkołach w ramach klubów języka polskiego- nauczanie języka polsiego jako ojczystego i obcego. - Zajęcia języka polskiego jako obcego dla dorosłych; Dodatkowo przy PLCA działa: - Klub muzyczny; - Klub plastyczny; - Klub dramatyczny; - Poradnia psychologiczno- pedagogoczna dla dzieci i rodziców.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Bedford – miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, ośrodek administracyjny hrabstwa Bedfordshire. Jest to niewielkie miasto położone na brzegach rzeki Great Ouse, niedaleko lotniska w Luton. Społeczność polska w Bedford i okolicach jest dość liczna.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo ukończenia klasy z oceną opisową obejmującą: - osiągnięcia edukacyjne ucznia; - uczestnictwo w zajęciach dodatkowych; - szczególne osiągnięcia ucznia.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia Rada Zarządzająca szkoły, na podstawie kwalifikacji i doświadczenia nauczycieli, poprzez rozmowę kwalifikacyjną.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców, która pomaga przy organizacji wydarzeń szkolnych, wycieczek i imprez. Wspiera grono pedagogiczne podczas dyżurów.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---