Data aktualizacji: 2015-10-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Sobotnia przy Towarzystwie dobroczynnym "POLONIA"
- w języku lokalnym *суботня школа при товаристві "ПОЛОНІЯ"
Miejscowość *Izjasław
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*żowtnewa, 25

 

 

Kod pocztowy*

30300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380978591412Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): javaua@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

java-89

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Dobroczynne "Polonia"

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Szkoła pracuje przy Towarzystwie Dobroczynnym "Polonia". Zajęcia języka polskiego odbywają się w grupach kilkuosobowych w zależności od wieku w każdą sobotę. W zeszłym roku szkoła liczyła 10 uczniów. Na lekcjach dzieci uczą się języka polskiego i polskiej kultury.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Izjasław jest małym miasteczkiem w Chmielnickim województwie. Już trzeci rok nasze miasto bierze udział w akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". W tym roku uczniowie byli zaproszeni do m. Oleśnica za współpracę w ramach tej akcji.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Niestety żadnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Pracuje tylko jedna nauczycielka, zatrudnia prezes stowarzyszenia.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---