Data aktualizacji: 2017-04-25

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Domowe Przedszkole i Szkółka Polonijna "Narnia"
- w języku lokalnym *"Narnia" Home Creche and Polish School
Miejscowość *Enniscorthy
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*30 Madeira Grove

 

 

Kod pocztowy*

co.Wexford

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 872582659Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): d.p.narnia@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Blanka Marczewska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Blanka Marczewska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkółka Polonijna " Narnia"

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

W szkole prowadzone są lekcje języka polskiego przez 2 godziny tygodniowo. Kształcenie obejmuje dzieci w wieku przedszkolnym, zerówkę oraz klasy 1-3. Szkoła prowadzi także zajęcia artystyczne w języku polskim.

Organizujemy również Spotkania Polonijna dla dzieci polskich ze Szkółki i z miasta Enniscorthy.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają sie we wrześniu, a kończą w czerwcu.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom ukończenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Wspólne podejmowanie ważniejszych decyzji, pomoc w organizowaniu przedstawień i imprez przedszkolnnnno-szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---