Data aktualizacji: 2016-11-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła "Polinka"
- w języku lokalnym *Polish School "Polinka"
Miejscowość *Portlaoise
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*50 Rathgaline, Dublin Road

 

 

Kod pocztowy*

Co.Laois

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 873205270Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): b_nikiel@interia.eu

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Szkoła "POLINKA"

50 Rathgaline

Dublin Road

Portlaoise

R32XRX6


Rok powstania szkoły.*
2007
Krótki opis szkoły *
Celem szkoły jest nauka języka polskiego, historii, tradycji i kultury polskiej.
Rodzice zapisujący dzieci do "Polinki" chcą pielęgnować piękno rodzimej mowy, niepowtarzalną historię naszej Ojczyzny i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie wypierają się polskości, wręcz przeciwnie - starają się ją podkreślać. Są świadomi tego, że znajomość języka polskiego jest atutem, który ich dzieci mogą wykorzystać w przyszłości.
Zadaniem szkoły jest pomoc w realizacji tych celów poprzez wspólne ustalanie dni i godzin, w które odbywają się zajęcia, dzięki czemu wszyscy są zadowoleni, a dzieci mogą również uczęszczać na inne zajęcia pozalekcyjne.
Przedmioty nauczania to: język polski, historia, elementy geografii i wiedzy o społeczeństwie.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19-
              - 2019/20-

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje własne dyplomy i zaświadczenia.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---