Data aktualizacji: 2019-10-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *LITERKA-Stowarzyszenie promujace kulture i jezyk polski w regionie Saint Germain-en-Laye
- w języku lokalnym *LITERKA-Association pour la promotion de la culture et de la langue polonaise dans la région de Saint Germain-en-Laye
Miejscowość *Saint Germain-en-Laye
Kraj *

Francja

Ulica, nr domu*3, rue de la République

 

 

Kod pocztowy*

78100

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Polski w Paryzu
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +33(0)6 11 90 96 41Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): literka.france@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Karolian Widzynska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elzbieta Volto Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Literka Association Literka

3, rue de la République

78100 Saint Germain-en-Laye

Francja /France


Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *

Zajęcia w Stowarzyszeniu Literka są animowane przez trzy wykwalifikowane nauczycielki języka polskiego.

Dzieci spotykają się raz w tygodniu w soboty lub w środy w swoich grupach wiekowych.

Zajęcia trwają  2 godziny zegarowe.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Miasto St Germain en Laye posiada około 45 tys. mieszkańców. Wśród których znajduje się bardzo duża społeczność obcokrajowców z różnych stron świata.

W najbliższym regionie miasta znajdujemy bardzo duża społeczność polonijna. Przyciąga ich prestiżowa szkoła - Liceum Międzynarodowe z sekcja polska.


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1986
              - 2019/20115

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugi weekend września i trwają do końca czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Na zakończenie roku szkolnego uczeń otrzymuje dyplom ukończenia roku szkolnego.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczycieli zatrudnia prezes Stowarzyszenia Literka w porozumieniu z Zarządem poprzez podpisanie czasowej lub stałej umowy o prace.

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Zarzad Stowarzyszenie sklada sie z rodzicow, w ten sposob dziala jako Rada Rodzicow.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---