Data aktualizacji: 2020-02-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Polska w Reykjaviku im. Janusza Korczaka
- w języku lokalnym *Pólski Skólinn i Reykjavik
Miejscowość *Reykjavik
Kraj *

Islandia

Ulica, nr domu*Þórunnartúni 2

 

 

Kod pocztowy*

105 Reykjavik

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Reykjawiku
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 (+354) 822 09 25Faks (z numerem kierunkowym kraju) (00354) 511 11 20

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@szkolapolska.is

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Gotthardt

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Justyna Gotthardt Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku, Þórunnartún 2, 105 Reykjavik, Islandia

Rok powstania szkoły.*
2008
Krótki opis szkoły *
Szkoła Polska w Reykjaviku im. Janusza Korczaka jest szkołą sobotnią działającą przy stowarzyszeniu. Szkoła organizuje zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (na poziomie szkoły podstawowej) oraz ma grupy dla dzieci, gdzie język polski jest nauczany jako obcy.   
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Reykjavík – stolica i największe miasto Islandii, położone w jej zachodniej części nad Zatoką Faxa. Najbardziej wysunięta na północ stolica świata. Miasto zamieszkuje około 120.000 osób, a cały region stołeczny Höfuðborgarsvæðið liczy 190 tys. mieszk., czyli ponad 3/5 mieszkańców kraju. Na Islandii mieszka oficjalnie ok. 20.000 Polaków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Reykjav%C3%ADk


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/19362
              - 2019/20350

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w roku szkolnym rozpoczynają się we wrześniu i kończą w maju.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Świadectwo ukończenia Szkoły Polskiej w Reykjaviku im. Janusza Korczaka. Na prośbę rodziców wydawane są zaświadczenia potwierdzające, że dziecko jest uczniem szkoły w trakcie roku szkolnego, które to wysyłane są do Polski. 

Nasi uczniowie mogą otrzymać legitymacje dla uczniów szkół polonijnych. Wniosek może złożyć każde dziecko, będące uczniem naszej szkoły. Legitymacja wydawana jest uczniowi na podstawie złożonego wniosku za pośrednictwem szkoły, który zostaje przez szkołę złożony w Ambasadzie RP w Reykjaviku, która to wydaje legitmacje.

http://szkolapolska.is/szkola/biezace-informacje/legitymacje-dla-uczniow-szkol-polonijnychCzy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku prowadzące szkołę nawiązuje współpracę z nauczycielem, który przedstawia swoje dyplomy, uznanie dyplomu w Islandii (jeśli możliwe), aktualne zaświadczenie o niekaralności, podpisuje klauzulę poufności i deklaruje współpracę na cały rok szkolny.Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie działa, ale rodzice uczniów (jeden z nich), zapisując dziecko do szkoły, staje się członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Polskiej w Reykjaviku i może być w jego zarządzie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---