Data aktualizacji: 2014-09-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polonijne Towarzystwo Oświatowo - Kulturalne PTOK
- w języku lokalnym *Ulkopuolalaisten sivistysseura ry.
Miejscowość *Helsinki
Kraj *

Finlandia

Ulica, nr domu*PL 198

 

 

Kod pocztowy*

00141 Helsinki

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Helsinki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +358505753471Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): annakozarpoikonen@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polonijne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne PTOK
PL 198
00141 Helsinki


Rok powstania szkoły.*
1998
Krótki opis szkoły *
Od 1998 r. działa w Helsinkach towarzystwo polonijne, które zajmuje się bardzo aktywnie organizacją różnorodnych imprez głównie dla dzieci i młodzieży polonijnej. Wspólnie z rodzicami i nauczycielkami języka polskiego realizowane są wszelkiego rodzaju projekty mające na celu kontakt z językiem polskim, poznawanie kultury, literatury i poezji polskiej, polskich zwyczajów a także nawiązywanie przyjaźni pomiędzy naszymi dziećmi, mieszkającymi w Finlandii a dziećmi polskimi.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują wraz z fińskimi świadectwami szkolnymi, świadectwa o uczestnictwie w zajęciach z języka polskiego z oceną opisową (klasy I-IV) lub stopniem od 4 do 10 (klasy V-IX).Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---