Data aktualizacji: 2018-06-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia - San Jose
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *San Jose
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*10250 Clayton Road

 

 

Kod pocztowy*

95127

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Los Angeles
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +1 408 460-1277Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): barbarastamberg12@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Saturday School/ Parafia sw Brata Alberta Chmielowskiego
10250 Clayton Road
San Jose, CA 95127
USA

Rok powstania szkoły.*
1987
Krótki opis szkoły *

Polska Szkoła Sobotnia prowadzi zajęcia od zerówki do ósmej klasy. W budynku Szkoły mieści się sześć sal szkolnych i pokój nauczycielski. Zajęcia odbywają się dwa, trzy razy w miesiącu. Przy Szkole prowadzone jest harcerstwo, warsztaty artystyczne jak również nauka języka polskiego dla dorosłych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18100
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---