Data aktualizacji: 2018-06-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkółka Polska "Sami Swoi"
- w języku lokalnym *Escuela Polaca "Sami Swoi"
Miejscowość *Granada
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*C/Ribera del Beiro, 45-5C

 

 

Kod pocztowy*

18013

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat RP w Madrycie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +34 666693507Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): escuela.sami.swoi@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Monika Jakacka Márquez Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polskie w Granadzie "Sami Swoi" Asociación Polaca de Granada "Sami Swoi" C/Ribera del Beiro, 45-5C 18013 Granada (Hiszpania)

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Obecnie wśród rodzin członkowskich i sympatyzujących ze Stowarzyszeniem znajduje się prawie 50 dzieci w wieku 0-14 lat. Aby sprostać potrzebom tak licznej i różnorodnej wiekowo grupy, Szkółka oferuje zajęcia w dwóch grupach:

- grupa w wieku przedszkolnym (2-5 lat),

- grupa w wieku wczesnoszkolnym (6-10 lat).

Realizowany program nauczania nie spełnia podstawy programowej określonej przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej, lecz ma na celu pogłębienie znajomości języka polskiego u dzieci polskiego pochodzenia, a także przybliżenie im zagadnień z zakresu historii i geografii Polski oraz polskiej kultury i tradycji ludowych. Zajęcia odbywają się raz na tydzień i trwają dwie godziny. Prowadzeniem zajęć zajmują się polskie nauczycielki o wykształceniu filologicznym i pedagogicznym.

Ponadto oprócz zajęć dla dzieci Stowarzyszenie oferuje także kursy języka polskiego jako obcego przeznaczone dla dorosłych. Prowadzimy zajęcia na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i zaawansowanym. Lekcje odbywają się w wymiarze 2 lub 1,5 godziny na tydzień (w zależności od preferencji uczniów). W sumie na zajęcia uczęszcza około 20 osób. Prowadzeniem zajęć zajmują się polskie nauczycielki o wykształceniu filologicznym z przygotowaniem do nauczania języka polskiego jako obcego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkółka Polska "Sami Swoi" mieści się w Granadzie, malowniczej miejscowości położonej w sercu Andaluzji, największego autonomicznego regionu Hiszpanii, znajdującego się na samym południu kraju. Granada liczy niespełna 250.000 mieszkańców i jest dużym ośrodkiem turystycznym ze względu na piękny kompleks pałacowy Alhambrę oraz zabytkową dzielnicę arabską Albaicin (obydwa wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Unesco). W Granadzie znajduje się jeden z najstarszych uniwersytetów w Hiszpanii (Uniwersytet w Granadzie założony w 1531 r.), na którym studiuje niespełna 100.000 studentów. Uniwersytet ten słynie również z licznych wymian studenckich (programy Erasmus, Erasmus Mundus i inne), przez co przez cały rok w mieście przebywa wielu obcokrajowców, nadając mu międzynarodowy charakter. Skupisko Polonii w Granadzie nie jest może tak liczne jak w andaluzyjskich prowincjach sąsiadujących z prowincją Granady (Malaga, Sewilla itp.), lecz również nie należy do najmniejszych. Na liście sympatyków Stowarzyszenia Polskiego w Granadzie "Sami Swoi" znajduje się ok. 150 polskich i polsko-hiszpańskich rodzin zamieszkałych w okolicy (nie uwzględniając polskich studentów uczęszczających na zajęcia na uniwersytecie).

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1850
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Osoby zainteresowane zajęciami Szkółce Polskiej albo kursami języka polskiego jako obcego dla dorosłych prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem: asociacion.sami.swoi@gmail.com.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Szkółka Polska:

- możliwość zapisania dziecka w dowolnym momencie roku szkolnego.

Kursy języka polskiego dla dorosłych:

- poziom podstawowy: grupy rozpoczynają zajęcia zazwyczaj w październiku/listopadzie oraz w lutym/marcu.

- pozostałe poziomy: możliwość dołączenia do istniejących grup w dowolnym momencie.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Szkółka Polska: rok szkolny trwa od października do czerwca.

Kursy języka polskiego dla dorosłych: zajęcia odbywają się od października do lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dzieciom wydajemy dyplom uczestnictwa w zajęciach Szkółki Polskiej "Sami Swoi", natomiast dorośli otrzymują certyfikat, na którym widnieje ilość godzin odbytych zajęć i poziom kursu.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnieniem nauczycieli zajmuje się Stowarzyszenie Polskie w Granadzie "Sami Swoi" prowadzące Szkółkę Polską "Sami Swoi".
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---