Data aktualizacji: 2018-10-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła w Galicji
- w języku lokalnym *Escuela Polaca en Galicia
Miejscowość *Santiago de Compostela
Kraj *

Hiszpania

Ulica, nr domu*Rúa das Estrelas 80

 

 

Kod pocztowy*

15890

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0034 605 110 453Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolawgalicji@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Jabłońska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Asociación Cultural Polonia en Galicia

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia w Galicji

Rúa das Estrelas n 80 15890

Santiago de Compostela

Galicja, Hiszpania

info@poloniaengalicia.com

www.poloniaengalicia.com

Stowarzyszenie Kulturalne Polonia w Galicji działa od 2006 roku. Zajmujemy się zrzeszaniem Polaków mieszkających w Galicji, prowadzimy działalność kulturalną i aktywnie wspólpracujemy z Ambasadą RP w Madrycie, Konsulatem Honorowym w Vigo oraz innymi stowarzyszeniami polonijnymi na terenie Hiszpanii. Oprócz wielu spotkań okolicznościowych, w ciągu całego roku organizujemy regularne spotkania raz w miesiącu w siedzibie Stowarzyszenia, na Rua das Estrelas 80 (Monte do Gozo) w Santiago de Compostela, prowadzimy Polską Szkołę w Galicji dla dzieci polonijnych i Polską Bibliotekę w Galicji.

Zobacz również broszurkę o nas.


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Szkoła mieści się w pomieszczeniu biblioteki użyczonym przez Centrum Pielgrzymkowe na Monte do Gozo w Santiago de Compostela.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1842
              - 2018/1933

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko do szkoły można zapisać w każdym momencie roku szkolnego. Szczegóły na stronie www.poloniaengalicia.com

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dziecko do szkoły można zapisać w każdym momencie roku szkolnego. Szczegóły na stronie www.poloniaengalicia.com

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia odbywają się w okresie od września do czerwca danego roku kalendarzowego z podziałem na dwa semestry: zimowy (wrzesień - styczeń) i letni (luty-czerwiec).

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Wszyscy uczniowie na zakończenie roku szkolnego otrzymują dyplomy wydawane przez Polską Szkołę w Galicji.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele w naszej szkole są wolontariuszami, a ich naborem i weryfikacją kwalifikacji zajmuje się Zarząd Stowarzyszenia Polonia w Galicji.  
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Od maja 2018 roku przy szkole rozpoczęła działalność Rada Rodziców, w której rezprezentację mają rodzice każdej klasy w naszej szkole. Jej rolą jest opieka nad nowymi rodzicami w szkole w czasie spotkań dla rodziców, planowanie, organizowanie i koordynowanie wydarzeń szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---