Data aktualizacji: 2018-06-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnia języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej
- w języku lokalnym *Суботня школа польської мови при Товаристві Польської Культури Острожчини
Miejscowość *Ostróg
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Kardaszewicza 1

 

 

Kod pocztowy*

35800

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Łucki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +38 0973754010Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tkpzostrog@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

vladimir.filarovski

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Włodzimierz Filarowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Włodzimierz Filarowski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Ostrogskiej

Rok powstania szkoły.*
1999
Krótki opis szkoły *
Szkoła uczy języka polskiego w trzech grupach: dzieci - 22; młodzież - 5; dorośli - 8.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Ostróg – miasto na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, siedziba rejonu ostrogskiego, położone nad Horyniem, u ujścia Wilii, liczba ludności - 15 tys.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1835
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Podanie

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

początek września

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

wrzesień - maj

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenia

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Lokalna organizacja polonijna

znajomość języka polskiego


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---