Data aktualizacji: 2014-10-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska szkola im. Prez R. Kaczorowskiego
- w języku lokalnym *President R. Kaczorowski Polish School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*The Curve

 

 

Kod pocztowy*

W12 0RQ

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +44 7719111043Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolark@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoly spoleczne w Wielkiej Brytanii sa samorzadowe i nie istnieja instytucje, czy organy prowadzace szkoly. Niektore szkoly sa zrzeszone w Polskiej Macierzy Szkolnej, ktora prowadzi ich rejestr. Szkola im. Prez. R. Kaczorowskiego jest zarejestrowana w Konsulacie RP.

Rok powstania szkoły.*
2011
Krótki opis szkoły *
Szkola dziala w kazda sobote (oprocz przerw, ktore uczniowie maja w polowie kazdego semestru). Sa trzy semestry, a suma sobot szkolnych wynosi 34. Lekcje odbywaja sie w godz. 9.00 - 14.15. Dzien szkolny rozpoczyna sie apelem i odspiewaniem hymnu szkolnego. Szkola realizuje Podstawe Programowa. Dzieci ucza sie jezyka polskiego, historii, geografii, religii. Obchodzone sa wszystkie rocznice oraz swieta narodowe i religijne. Uczniowie zapoznaja sie z polskimi tradycjami, obyczajami i kultura, dla przykladu, w pierwszym semestrze kazdego roku obchodzony jest Dzien Papieski, Dzien Niepodleglosci, Dzien Patrona Szkoly oraz wszyscy uczniowie uczestnicza w Jaselkach, po ktorych nastepuje spotkanie rodzin i wspolne koledowanie. W programie szkoly sa wizyty do teatru dwa razy w roku oraz wycieczka do Instytutu i Muzeum gen Sikorskiego. Uczniowie uczestnicza w skladaniu kwiatow na grobie ofiar mordu Katynskiego w kwietniu kazdego roku. Uczniowie starsi zachecani sa do uczestnictwa w prelekcjach i spotkaniach organizowanych w Polskim Osrodku Spoleczno - Kulturalnym w Londynie. W szkole odbywaja sie treningi pilki noznej i druzyna szkolna uczestniczy w turniejach miedzyszkolnych. W ciagu roku szkolnego w szkole organizowane sa konkursy czytania i recytacji polskiej poezji.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkola nalezy do parafii przy kosciele p.w. sw. A. Boboli. Utrzymuje scisle zwiazki z organizacjami w tym kosciele. W kalendarz szkolny wpisane jest uczestnictwo calej szkoly we mszy sw. w kazda ostatnia sobote miesiaca. Dzieci sluza do mszy, niosa dary, a nauczyciele i rodzice czytaja slowo Boze. Szkola uczestniczy w szerszym zyciu spolecznosci polskiej biorac udzial o obchodach rocznic narodowych. Dzieci zacheca sie do udzialu w pomocy starszym Polakom czesto zyjacym samotnie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko zapisane jest to szkoly po rozmowie dyrekcji z rodziacmi. Rodzice zapoznaja sie z regulaminem i Statutem szkoly. Zapisy do szkoly sa otwarte przez caly rok w celu umozliwienia dzieciom przylaczenia sie do spolecznosci szkolnej w kazdej porze roku. Powodem jest czesta przemieszczalnosc sie rodzin polskich i potrzeby edukacyjne polskich dzieci,ktore inaczej pozbawione bylyby kontynuacji edukacji w jezyku rodzimym.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
szkola wydaje Swiadectwo na zakonczenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zatrudnianiem nauczycieli zajmuje sie dyrektor szkoly. Od nauczycieli wymagane jest wyksztalcenie pedagogiczne z ukierunkowaniem przedmiotowym.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W szkole dziala Rada Rodzicow. Przewodniczacy Rady zasiada w Zarzadzie szkoly. Rada pomaga w zarzadzaniu szkola, organizuje dyzury rodzicow, wycieczki, oraz zbiera dodatkowe fundusze dla szkoly.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---