Data aktualizacji: 2019-01-22

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia
- w języku lokalnym *Polish Saturday School
Miejscowość *Coventry
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Green Lane

 

 

Kod pocztowy*

CV3 6BH

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447964351563Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolacoventry@hotmail.co.uk

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Hanna Marzanska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Katarzyna Rogala Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Parent Association Springfield Road The Presbytery CV1 4GR

Rok powstania szkoły.*
1953
Krótki opis szkoły *
Szkoła powstała w 1953 roku I działa nieprzerwanie do dzisiaj (2019) Ma status organizacji charytatywnej prowadzonej przez Radę Rodziców,Dyrekcję Szkoły i Radę Nauczycieli. Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 4 lat. Szkoła przygotowuje uczniów do egzaminu z języka polskiego jako obcego na poziomie GCSE I Alevel( matura).
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Społeczność Coventry to  ok 400,00 ludnosci, ok. 5000 Polakow, większość przyjechała po 2004 roku.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18446
              - 2018/19481

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapis przez formę rejestracyjną składaną przez rodziców.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Maj / Czerwiec

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Od pierwszej soboty wrzesnia przez 35 sobót ,  do 1 soboty lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa i dyplomy na zakończenie roku i po ukończeniu szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Zatrudnia zespół w składzie - Dyrektor Szkoły, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego.

Po przedstawieniu dokumentów dotyczących wykształcenia i doświadczenia zawodowego odbywa się rozmowa kwalifikacyjna.


Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Komitet Rodzicielski wybierany przez Walne Zebranie Rodziców decyduje o sprawach organizacyjnych i finansowych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---