Data aktualizacji: 2015-01-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Kulturalno-Oświatowe Centrum Polskiej Mniejszości Narodowej - Polska Sobotnia Szkoła przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 3
- w języku lokalnym *Культурно-освітній центр польської національної меншини - Польська суботня школа при Бориславській загальноосвітній школі І-ІІІ ступеня №3
Miejscowość *Borysław
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szkolna 19

 

 

Kod pocztowy*

82300

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380935378374Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mariazielinska23@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Kulturalno-Oświatowe Centrum fukcjonuje przy Borysławskiej Szkole Ogólnokształcącej I-III st. nr 3 Borysławskiej Miejskiej Rady Obwodu Lwowskiego ul. Szkolna 19, 82300 m. Borysław obw. lwowski, Ukraina

Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *
Na dzień dzisiejszy Polska Szkoła Sobotnia w Borysławiu ma już 3 swoje pracownie języka polskiego, a także korzysta z 6 pomieszczeń i auli (gdzie są lekcje choreografii i odbywają się uroczystości szkolne) Szkoły Ogólnokształcącej nr 3, przy której funkcjonuje. W Szkole Sobotniej uczniowie uczą się języka polskiego, literatury polskiej (są to dwa przedmioty), narodoznawstwa (wiedzy o kulturze, tradycjach, zwyczajach narodu polskiego), historii, a także mają zajęcia z muzyki i choreografii. Nauczanie odbywa się w języku polskim zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Borysław jest miejscowością polożoną ok. 100 km od m.Lwów, na przedgórzu Karpat. Liczba mieszkańców miasta liczy obecnie około 35 tys. osób. Według danych ostatniego spisu ludności (2001 r.) w Borysławiu mieszkało 0,3 tys. Polaków (0,8 % wszystkich mieszkańców). Dla porównania w 1989 r. stanowili oni 1,2 % borysławian.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Szkoła jest otwarta dla wszystkich chętnych. Uczniowie są przyjmowani na podstawie podań rodziców (od marca do sierpnia). Pełnoletni sami piszą podania.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Absolwentom Polskiej Sobotniej Szkoły wydaje się świadectwa ukończenia szkoły (dwujęzyczne).

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wydział Oświaty Borysławskiej Miejskiej Rady Obwodu Lwowskiego.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Działa Komitet Rodzicielski, który pomaga przy ogranizacji różnych imprez szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---