Data aktualizacji: 2018-03-24

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Punkt nauczania przy obwodowej organizacji "Studencki Klub Polski"
- w języku lokalnym *Punkt nauczania przy obwodowej organizacji "Studencki Klub Polski"
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*ul. Czudniwska, 34B

 

 

Kod pocztowy*

10-005

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0038 097 935 89 18Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): skp@vp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Walentyna Jusupowa

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Walentyna Jusupowa Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Obwodowa organizacja „Studencki Klub Polski”, ul. Czudniwska, 34B, 10-005, m. Żytomierz, Ukraina


Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *

Zjazd założycielski Obwodowej Organizacji Społecznej „Studencki Klub Polski” odbył się 7 listopada 2009 roku. 21 stycznia 2010 roku Klub został zarejestrowany w Głównym Departamencie Sprawiedliwości obwodu Żytomierskiego. W okresie sprawozdawczym organizacja liczyła 22 członka. Klub nie posiada własnego lokalu (zarejestrowany jest pod adresem Domu Polskiego w Żytomierzu).

Celem działalności Klubu jest:

zadowolenie i obrona fachowych, socjalnych, ekonomicznych, kulturalnych, twórczych i innych wspólnych interesów członków Klubu, które nie są sprzeczne z ustawami Ukrainy; pomoc w realizacji ich naukowego, twórczego, politycznego, organizacyjnego potencjału.

Głównymi zadaniami Kluba są:

a) wszechstronne wsparcie członków Klubu w opracowaniu i spełnieniu progresywnych idei w różnych branżach działalności,

b) pomoc w podwyższeniu społecznej, kulturologicznej i naukowej aktywności członków Klubu,

c) wszechstronna pomoc ekonomiczna oraz w kierunku kulturalnej integracji Ukrainy ze Wspólnotą Europejską

d) kształtowanie doświadczenia wspólnej międzynarodowej, politycznej i humanitarnej działalności członków Klubu,

e) wszechstronna pomoc w progresywnych formach kształcenia i przygotowania fachowców w branżach gospodarki, socjologii, prawa, kultury, ekologii, zarządzania, informacji i ochrony zdrowia i innych.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1880
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Nauka przy punkcie nauczania jest bezopłatna.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Rada Rodziców przy punkcie nauczania nie działa.


Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---