Data aktualizacji: 2015-07-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *REJONOWE CENTRUM KULTURY POLSKIEJ
- w języku lokalnym *РАЙОННЫЙ ЦЕНТР ПОЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Miejscowość *Pierwomajka
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*Oktiabrska

 

 

Kod pocztowy*

020320

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +77164129615Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): pierwomajka@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
STOWARZYSZENIE POLAKÓW REJONU ASTRACHAŃSKIEGO "POLONIA", 020 320 PIERWOMAJKA, REJON ASTRACHAŃSKI, OBWÓD AKMOLIŃSKI, KAZACHSTAN

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
Do Rejonowego Centrum Kultury Polskiej w Pierwomajce uczęszczają na zajęcia dzieci (młodzież) i dorośli.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
W miejscu, gdzie teraz leży wieś Perwomaika, znajdowała toczka nr 12, punkt, do którego w 1936 roku deportowano Polaków i Niemców z dzisiejszej Ukrainy, wtedy terenów RP. Na pamiątkę tego wydarzenia powstał pomnik "ofiar terroru stalinowskiego".

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy zgłosić się do nauczyciela.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
WOLONTARIAT
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
NIE

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---