Data aktualizacji: 2016-10-04

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła św. Michała Archanioła w Morden
- w języku lokalnym *St. Michael the Archangel Polish Saturday School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Malmesbury Rd, Morden

 

 

Kod pocztowy*

SM4 6HG

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Polska Ambasada w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7972473807Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): sobotniaszkolamorden@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

malapczynska78

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Łapczyńska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Łapczyńska Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polska Sobotnia Szkoła św. Michała Archanioła w Morden.

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
W szkole prowadzone są zajęcia dla dzieci powyżej 4r. ż. w godz. 9.00-12.35 Nauczamy języka polskiego, historii, kultury i tradycji polskiej oraz religii. Są prowadzone przygotowania do               I Komunii św. i Bierzmowania.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Liczna społeczność polska z małymi dziećmi.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy oraz Deklaracje zawarte na stronie internetowej szkoły. Młodsze dzieci mogą dołączyć w kazdej chwili, starsze dzieci przyjmujemy z założenia na początku roku szkolnego.Szkoła utrzymuje się ze niewysokich składek rodziców.Aktualnie w wysokości 135GBP

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy dzieci na kolejny rok szkolny trwają od marca do października.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się z reguły w drugą sobotę września a kończą w drugą sobotę lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła nie wydaje obecnie żadnych dokumentów.Na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymują dyplomy.


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektorka szkoły przyjmuje do pracy nauczycieli, którzy są samozatrudnieni.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców zajmująca się organizacją uroczystości szkolnych. Pomaga w podejmowaniu decyzji ważnych dla szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---