Data aktualizacji: 2015-01-21

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Akademia Języka Polskiego
- w języku lokalnym *Polish Language Academy
Miejscowość *Troy , Michigan
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*2916 E. Maple Rd.

 

 

Kod pocztowy*

48083

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0015868834113Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0015868031312

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polishlanguageacademy.gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Language Academy 2916 E. Maple. Rd. Troy MI, 48083

Rok powstania szkoły.*
2012
Krótki opis szkoły *
Akademia prowadzi naukę języka polskiego dla dzieci w wieku 2,5-18lat oraz kursy jezyka polskiego dla dorosłych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest przez cały rok kalendarzowy. Rekrutacja na popoludniowe lekcje języka polskiego trwa od stycznia do września.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?


Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---