Data aktualizacji: 2015-01-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Centrum Oświatowe SOWA
- w języku lokalnym *Освітній Центр СОВА
Miejscowość *Lwów
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Szuta Rustaweli, 13

 

 

Kod pocztowy*

79005

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Lwowski
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380935048811Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): asocjacja_appzl@o2.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
Centrum Oświatowe SOWA jaest skierowany do różnowiekowej grupy dzieci i młodzieży którzy mogą uczestniczyć w zajęciach z języka polskiego: - od 3 do 6 lat - nauczanie języka polskiego jako ojczystego od najmłodszych lat. Kształtowanie świadomości języka naszych przodków. - od 13-20 lat - nauczanie języka polskiego jako ojczystego oraz jako obcego, przygotowanie do certyfikatu znajomości jpjo na różnych poziomach. - od 20-60 lat - nauczanie języka polskiego jako ojczystego oraz jako obcego w starszych grupach wiekowych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Lwów jest miastem Polaków zamiszkałych na zachodniej Ukrainie.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

zgłosić się do dyrektora organizacji

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
zaświadczenie ukończenia kursu nauczania

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---