Data aktualizacji: 2015-02-10

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia w Połonnym przy ogólnokształcącej szkole №7
- w języku lokalnym *Польська суботня школа в Полонному при загальноосвітній школі №7
Miejscowość *Połonne
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Puszkina 51

 

 

Kod pocztowy*

30500

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380974598234Faks (z numerem kierunkowym kraju) 0384395295

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tetiananov@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polska Szkoła Sobotnia przy Kompleksie Oświatowo-Wychowawczym №2 "Ogólnokształcącej szkole,kolegium №7" ul.Puszkina 51 Połonne obwód chmielnicki

Rok powstania szkoły.*
1.1
Krótki opis szkoły *
Uczniowie uczą się języka polskiego, historii Polski, literatury Polski, geografii Polski, kultury muzycznej Polski i taniec polski. Do szkoły uczęszczają uczniowie z miasta i okolicznych wsi. Rodzicy zorganizowali dojazd uczniów do szkoły autobusem. W szkole obchodzimy święta i uroczystości: Dzień Niepodległości Polski, opłatkowe spotkanie, Dzień matki, zakonczenie roku szkolnego. Po skonczeniu szkoły uczniowie otrzymują świadectwo o skonczeniu szkoły.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Malowniczo przy ujściu rzeki Chomorca do Chomoru położone miasteczko Połonne istniało jako osada już w 11 wieku.Później stało własnością Korony. W nagrodę za zasługi dla kraju otrzymali je z czasem Lubomirscy. W 1648r. zamek został zdobyty przez Kozaków. Najdawniejszą historyczną budową Połonnego jest klasztor franciszkański, założony w 1607r. Obecnie Połonne liczy około 23 tysiące mieszkańców, z nich około 2 tysiące osób polskiego pochodzenia.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Podanie rodziców kopia świadectwa o urodzeniu nauczanie bez opłaty należy zapisywać dziecko do początku roku szkolnego

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
nauka w szkole trwa 5 lat, po ukunczeniu szkoły uczniowie otrzymują zaświadzenie

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
szkoła funkcjonuje w jokalnym systemie oświaty,zatrudnia wydział oświaty młodzieży i sportu
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole działa Rada Rodziców rola: - organizacja dojazdu ucznów do szkoły autobusem z miasta Połonnego i jego okolic - sprawy finansowe szkoły

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---