Data aktualizacji: 2015-02-14

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła sobotnio - niedzielna
- w języku lokalnym *Суботньо - недільна школа
Miejscowość *Korosteń
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Plac Bazarny 4/2

 

 

Kod pocztowy*

11500

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Winnicki Okręg Konsularny
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380 4142 46543Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zpuzytomierz@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Związek Polaków na Ukrainie Plac Bazarny 4/2 11500 Korosteń, Ukrainia

Rok powstania szkoły.*
2006
Krótki opis szkoły *
Zajęcia w ramach szkółki sobotnio - niedzielnej są przeprowadzane w wynajętej sali w Szkole Ogólnokształcącej nr 2. Sala jest wyposażona w nowe stoły, krzesła oraz tablicę. W sali są tablice gramatyczne oraz ortograficzne do nauki języka polskiego. Jest również mapa i flaga Polski.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Korosteń - miasto ma 70000 mieszkańców z czego 1000 to Polacy. Istnieje Kościół rzymskokatolicki, Miejska Biblioteka im. Ostrowskiego, w którym jest literatura polska. W mieście jest dużo pomników m.in. Kniazia Małego, cmentarz bohaterów II wojny światowej. Przez miasto przepływa piękna rzeka Uż.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Nauka jest bezpłatna. Można zapisywać się w trakcie całego roku szkolnego.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła może wydać zaświadczenie, w którym jest podana tygodniowa ilość godzin języka polskiego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Nie

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---