Data aktualizacji: 2018-11-01

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła SEN w Dublinie
- w języku lokalnym *Polish Saturday School SEN
Miejscowość *Dublin
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*The building of Deaf Heritage Centre, Ratoath Road, Dublin 7

 

 

Kod pocztowy*

Dublin 7

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 87 95 25 462Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): tomasz.bastkowski@szkolasen.com info@szkolasen.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Tomasz Bastkowski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Małgorzata Pawlak Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Organem prowadzącym Polską Szkołę SEN w Dublinie w Republice Irlandii jest Stowarzyszenie Edukacyjne Nauczycieli, będące organizacją non profit, zarejestrowane w irlandzkim systemie podatkowym (Revenue) pod numerem 9736964A i pod angielską nazwą Polish Teachers Association.

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *
Zajęcia w Polskiej Szkole SEN organizowane są w soboty i stanowią uzupełnienie edukacji irlandzkiej na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Uczestnictwo w zajęciach (w oderwaniu od uczęszczania do irlandzkiej szkoły podstawowej) nie stanowi wypełnienia obowiązku szkolnego, które obowiązuje każde dziecko przebywające w Irlandii. Polska Szkoła SEN realizuje autorski program nauczania oparty na Podstawie Programowej dla polskich uczniów uczących się za granicą, wysoko oceniany przez ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne w Polskiej Szkole SEN: Przedszkole, 0 – VIII, Gimnazjum, Liceum: godz. 9:00 do 16:00 Przedmioty nauczane w Polskiej Szkole SEN: Klasy 0 - III: język polski, matematyka, religia oraz muzyka, sztuka, w.f., teatr Klasy IV – VIII, Gimnazjum i Liceum: język polski, matematyka, historia, geografia, przyroda (biologia), wiedza o społeczeństwie Fakultety: Przedmioty Wyrównawcze, Muzyka, Teatr, Taniec, Malarstwo i Sztuka, Gazeta, Klub Sportowy, Piłka Nożna, Pracownia Nauk Ścisłych od. 14.30 do 16.00 Język angielski, warsztaty fotograficzne i kurs żeglarski dla rodziców 9.00 - 14.30
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Dublin - stolica Irlandii, liczba Polaków w Irlandii to 130 tysięcy osób. W samym Dublinie żyje około 40 tysięcy Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18603
              - 2018/19639

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do Szkoły prowadzone są codziennie od 8.00 do 22.00 przez cały rok pod numerem telefonu 0879525462 lub na adres mailowy (przez całą dobę): tbastkowski@gmail.com Poziom opłat kształtuje się następująco: – wpisowe i opłata wakacyjna (uiszczane raz w roku)  od dziecka – czesne za szkołę płacone przez 10 miesięcy,  trzecie i kolejne dziecko uczęszcza do szkoły bezpłatnie – opłata za materiały i pomoce naukowe: 2 razy w roku po 25 euro, na początku każdego semestru.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy przyjmowane są przez cały rok szkolny. Zapisy do Szkoły prowadzone są codziennie od 8.00 do 22.00 przez cały rok pod numerem telefonu 0879525462 lub na adres mailowy (przez całą dobę): tomasz.bastkowski@szkolasen.com 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszą sobotę września, kończą w ostatnią sobotę czerwca. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwo na zakończenie roku szkolnego , certyfikaty ukończenia stażu dla nauczycieli, referencje dla nauczycieli, certyfikaty ukończenia kursów, zaświadczenia o ukończeniu kursu przygotowującego do I Komunii.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Stowarzyszenie, zgodnie z irlandzkim prawem, zatrudnia na zasadach umowy o pracę 53 nauczycieli (dane na 2015 rok).
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców, która jest organem doradczym i pełni rolę komisji rewizyjnej. Radę rodziców w demokratycznych wyborach powołują rodzice uczniów. Zadaniem rady rodziców jest pomoc w prowadzeniu szkoły przez dokonywanie regularnego audytu finansowego placówki. Rodzice opiniują też kierunki rozwoju szkoły, organizują imprezy o charakterze integracyjnym i kulturalnym.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---