Data aktualizacji: 2019-02-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Emilii Plater
- w języku lokalnym *Emilia Plater Polish School
Miejscowość *Streamwood
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*513 Parkside Blvd

 

 

Kod pocztowy*

60107

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 1 847 877 9083Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): contact@emiliaplater.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dorota Waszkiewicz

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Malgorzata Gawior Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Zarząd Szkoły wybierany sposród rodziców PO BOX 681366, Schaumburg, IL 60194

Rok powstania szkoły.*
1974
Krótki opis szkoły *

Szkoła posiada akredytacje Illinois State Board of Education. Dokumentem określającym zadania i obowiązki szkoły jest Statut. Najwyższą władzą szkoły jest Walne Zebranie Szkoły odbywające się raz do roku w styczniu. Podczas roku szkolnego sprawami gospodarczymi I bytowymi szkoły zajmuje się Zarząd Szkoły wybierany co roku spośród członków szkoły przez Walne Zebranie. Sprawami dydaktycznymi I doborem kadry nauczycielskiej zajmuje się Kierownik Szkoły. Szkoła przyjmuje uczniow bez wzgledu na kolor skóry, narodowość lub grupę etniczną.


Od roku szkolnego 2018/19 Szkola oferuje zajecia w piatki i w soboty.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18536
              - 2018/19563

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Wczesne zapisy odbywaja sie wiosna kazdego roku. Formy rejestracyjne dla nowych uczniów dostepne sa na naszej stronie internetowej www.emiliaplater.org oraz w dniu zapisow. Termin wczesnych zapisów uplywa 30 czerwca . Po tej dacie bedzie pobierana dodatkowa oplata rejestracyjna. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

SOBOTA:

Zajecia religii 9-9.45 rano

Zajecia szkolne 9.45-1.00pm


PIATEK:

Zajecia religii 17:00-17:45 

Zajecia szkolne  17:45-21:00

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakonczenie roku kazdy przedszkolak: grupa 3 latkow i czterolatkow oraz zerowka dostaje dyplom. Uczniowie klas 1-11 dostaja swiadectwa. Po ukonczeniu liceum uczniowie otrzynuja oficialny transcript w wykazem ocen z lat licealnych i egzaminu maturalnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani sa na okres jednego roku szkolnego z mozliwoscia przedluzenia wspolpracy na kolejne lata. Dyrektor wybiera kadre ktora konsultuje z zarzadem szkoly.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Przy szkole dziala rada rodziców tzw. Zarzad szkoly zajmujacy sie finansami i sprawnym funkcjonowaniem szkoly

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---