Data aktualizacji: 2017-10-06

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Zespół Edukacyjny z polskim językiem nauczania w Strzelczyskach
- w języku lokalnym *Стрілецький навчально-виховний комплекс з польською мовою навчання
Miejscowość *Strzelczyska
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Zielona 4

 

 

Kod pocztowy*

81-360

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP we Lwowie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380679044180Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): alicjabaluch@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Alicja Bałuch

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Elżbieta Kinasz Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Wydział oświaty w Mościskach, ul. Hruszewskiego 3, 81-300

Rok powstania szkoły.*
2003
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy, wdraża ich do samodzielności, pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym.Grono pedagogiczne to osoby wykwalifikowane, pełne zapału i chęci do najlepszego wykształcenia uczniów. W szkole są organizowane występy, apele, akademie dla uczczenia znaczących wydarzeń z dziejów Polski: Święto Niepodległości, Konstytucja 3 maja. Również obchodzone są inne uroczystości: Dzień Nauczyciela, Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, Dzień Matki. Podtrzymujemy katolickie tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia – konkurs szopek, kolęd, przedstawienia jasełkowe, ze Świętami Wielkanocnymi – konkurs pisanek, kartek świątecznych i inne.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Strzelczyska to jedna z nielicznych miejscowości na Ukrainie, w której 99,9% mieszkańców to Polacy

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1870
              - 2018/1978

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Rodzice powinni żłożyć podanie. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

w kwietniu, przed rozpoczęciem roku szkolnego

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1 września - 27 maja

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakończenie roku szkolnego - swiadectwo, po ukończeniu szkoły- świadectwo o ukończeniu szkoły podstawowej

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Wydział oswiaty w Mościskach
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak. Wspiera działanie dyrekcji i nauczycieli.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---