Data aktualizacji: 2019-02-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Sobotnia Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki
- w języku lokalnym *The Polish Parents' Association of Tadeusz Kosciuszko Polish Saturday School
Miejscowość *Londyn
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*P.O. Box 54155

 

 

Kod pocztowy*

London W5 9DP

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Okreg Konsularny Wydzialu Konsularnego Ambasady RP w Londynie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 0044 7970 107691Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola@szkola.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Sylwia Spek

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Sobotnia Szkola Przedmiotow Ojczystych im. Tadeusza Kościuszki w Londynie zarejestrowana pod nazwą Polish Parents Association of Tadeusz Kosciuszko St Benedict's School 54 Eaton Rise London W5 2ES. Szkoła jest niezależnym stowarzyszeniem, zarejestrowanym w Charity Commission jako instytucja charytatywna. Jest członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej, która zrzesza polskie szkoły uzupełniające w Wielkiej Brytanii.

Najważniejszą instancją jest Walne Zebranie rodziców. Walne Zebranie wybiera prezesa oraz ciało zarządzające (Powierników). Te osoby, z prezesem na czele, ponoszą prawną odpowiedzialność za szkołę. Powiernicy jako ciało prawne, zatrudniają dyrektora, grono pedagogiczne i wszystkich płatnych pracowników szkoły. Dyrektor wykonuje polecenia Zarządu (powierników), a Zarząd wykonuje zlecenia Walnego Zebrania (według Konstytucji).


Rok powstania szkoły.*
1950
Krótki opis szkoły *

Polska szkoła na Ealingu istnieje już ponad 65 lat. Przez ponad pół wieku utrzymujemy wierność korzeniom polskim, kultywowaniu tożsamości i nadal jesteśmy cząstką Polski na obczyźnie. W szkole nauczamy języka polskiego, historii, geografii i religii, a także pielęgnujemy polskie tradycje, obyczaje i naszą piękną, bogatą kulturę. Szkoła jest ośrodkiem polskości kilku pokoleń dzieci, zarówno tych które urodziły się w Wielkiej Brytanii, jak również tych, które w ostatnich latach przyjechały z kraju.

W roku 2017 otrzymaliśmy od królowej Elżbiety II nagrodę Queen's Award for Voluntary Service, za wybitne osiągnięcia uzyskane dzięki pracy społecznej.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Siedziba szkoly miesci sie w Londynie, w dzielnicy Ealing.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18602
              - 2018/19613

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

<p> Szkoła przyjmuje zapisy do szkoły w terminach uzgodnionych przez Powierników Szkoły.</p> <p> Zapisy odbywają się zwykle w maju. Szkoła pzyjmuje również zapisy dzieci do szkoły w ciągu roku, o ile są miejsca w odpowiednich klasach. Ostateczne przyjęcia do szkoły na wszystkich poziomach są zakończone w marcu. </p> <p>Nasza szkoła oczekuje, że uczniowie zapisani do klasy zerowej w wieku 4 lat będą urczęszczać do naszej szkoły przez kolejne 11 lat, kończąc w klasie IV gimnazjalnej państwowym egzaminem GCSE Polish. </p>

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kwiecień

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajecia trwaja od września do lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Na zakonczenie roku szkolnego dzieci otrzymuja swiadectwa, a za szczegolne osiagniecia wreczamy nagrody ksiazkowe, dyplomy oraz puchary.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani sa przez Zarzad Szkoly (Powiernikow) na warunkach obowiazujaych w kontakcie zatrudnienia wedlug lokalnych zasad prawa pracy.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rolą rodziców jest, stworzyć jak najlepsze warunki do prawidłowego funkcjonowania szkoły aby zapewnić nauczanie naszych dzieci. Rolą Koła Rodzicielskiego z Powiernikami na czele jest stwarzanie warunków nauczania i zapewnienie środków, dzięki którym grono może nauczaćdzieci.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---