Data aktualizacji: 2020-01-28

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. Świętej Królowej Jadwigi w Tbilisi
- w języku lokalnym *Polish School Named After st. Queen Jadwiga in Tbilisi
Miejscowość *Tbilisi
Kraj *

Gruzja

Ulica, nr domu*Tsinamdzghvrishvili 24

 

 

Kod pocztowy*

0105

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada RP w Tbilisi
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +995 577 401130Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): nukri.gabunia@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Polska Niedzielna Szkoła im. Królowej Jadwigi w Tbilisi

ul. Tsinamdzghvrishvili 24,

Tbilisi 0105


Rok powstania szkoły.*
2002
Krótki opis szkoły *
Szkoła działa od 2002 roku. Ofertą edukacyjną obejmuje dzieci i młodzież nie tylko z polskim pochodzeniem. Zajęcia odbywają się głownie w soboty. Uczniowie podzieleni są na grupy ze względu na wiek i poziom znajomości języka. Przy szkole działa prężnie kółko teatralne, które swymi przedstawieniami uświetnia imprezy polonijne. W szkole zatrudnione są 3 miejscowe nauczycielki oraz jedna nauczycielka z Polski.

Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2018/1985
              - 2019/2085

Wiek uczniów *

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia w szkole rozpoczynają się w pierwszą sobotę października i kończą się w połowie czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Zaświadczenie informujące o uczęszczaniu dziecka w danym roku do szkoły

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---