Data aktualizacji: 2018-11-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Języka Polskiego Cypr
- w języku lokalnym *Polish School
Miejscowość *Limassol Pafos
Kraj *

Cypr

Ulica, nr domu*Miltonos 18

 

 

Kod pocztowy*

3051

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Ambasada Polska w Nikozji.
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +357 977 89 879Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): urskos1@wp.pl

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Kosińska

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Primary School 3051 Limassol Miltonos. Dyrektor szkoły mgr Urszula Kosińska. Szkoła jest przedsięwzięciem prywatnym.

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Szkoła umożliwia naukę języka polskiego,poznawanie historii,tradycji i kultury polskiej. Daje możliwość uczniom wracającym do Polski kontynuowanie nauki. Zajęcia organizowane są w środy,piątki i soboty i stanowią uzupełnienie edukacji greckiej i angielskiej na poziomie szkoły podstawowej. Uczestnictwo w zajęciach języka polskiego nie stanowi wypełnienia obowiązku szkolnego,które obowiązuje każde dziecko przebywające na Cyprze. Szkoła oferuje dodatkowe,indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej dla dzieci z dysleksją,dysgrafią,dysortografią i dyskalkulią. Szkoła Języka Polskiego realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej RP, z wykorzystaniem rekomendowanych przez Ministerstwo podręczników. Szkoła jest prywatnym przedsięwzięciem. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie jest organem prowadzącym. Misja€ •Pracujemy nad indywidualnym i harmonijnym rozwojem ucznia umożliwiającym dalszą naukę i funkcjonowanie w dorosłym życiu. •Wspieramy wiarę dziecka we własne siły i umiejętności. •Wspomagamy uczniów w rozwoju intelektualnym,emocjonalnym i społecznym. •Współpracujemy z rodziną w procesie wychowania. •Rozbudzamy wrażliwość etyczno – moralną. •Uczymy szacunku do tradycji,kultury i historii naszej ojczyzny. Wizja •W pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy treści programowe zgodne z podstawą programową - Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji z dnia 23 grudnia 2008 roku •Pracujemy na podręcznikach zgodnych z podstawą programową. •Umożliwiamy uczniom powracającym do Polski kontynuację nauki na tym samym poziomie. •Stosujemy indywidualizację w procesie nauczania dostosowaną do możliwości dziecka. •Stwarzamy bezpieczną i twórczą atmosferę w procesie nauczania. •Krzewimy kulturę polską,język polski,literaturę,historię i geografię. •Rozbudzamy chęci i zainteresowania nauką.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1843
              - 2018/1947

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony internetowej.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy na nowy rok szkolny przyjmowane są do końca maja.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w drugim tygodniu września.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplom Ukończenia Szkoły Języka Polskiego. Ocena Opisowa na zakończenie roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---