Data aktualizacji: 2017-07-11

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *„Nasza Szkoła” - Punkt nauczania języka polskiego Szkoła przy PMK
- w języku lokalnym *,,Nasa Szkola''-Punkt nauczania jezyka plskiego Szkola przy PMK
Miejscowość *Chemnitz
Kraj *

Niemcy

Ulica, nr domu*Lohrstr.26

 

 

Kod pocztowy*

D 09113

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Berlin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +49 162 9370706Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): mariaschwebs@web.de

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Schwebs

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Maria Schwebs Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Adres korespondencyjny dla szkoły: Maria Schwebs Lohrstraße 26 D 09113 Chemnitz

Rok powstania szkoły.*
2004
Krótki opis szkoły *
Zajecia prowadzi spolecznie -Maria Schwebs -polonistka .Dzieci ucza sie nie tylko jezyka polskigo, czytaci pisac ,ale poznaja najwazniejsze tradycje swojego rodzinnego kraju. Bierzemy udzial w roznych konkursach , olimpiadach,organizujemy przedstawienia,jaselka,zapraszamy ciekawch ludzi, jezdzimy na krotkie wycieczki, sprowadzamy wystawy tematyczne dla tutejszej polonii.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Chemnitz to miasto o powierzchni 220km kwadratowych , liczy 242 tysiace mieszkancow ,w ktorym znajduje sie muzeum archeologiczne, piekne biblioteki , ZOO, teatr.Polakow przybywa co roku coraz wiecej. 

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Skontaktowac sie z nauczycielem.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

W kazdym czasie w roku szkolnym.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

1wrzesnia do konca czerwca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Diplom uczestnictwa na zajeciach.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---