Data aktualizacji: 2018-06-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Palermo
- w języku lokalnym *La Scuola di Lingua e Cultura Polacca a Palermo
Miejscowość *Palermo
Kraj *

Włochy

Ulica, nr domu*Cipressi 198

 

 

Kod pocztowy*

90134

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Wydział Konsularny RP w Rzymie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +39 3208577810Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): wspolna.europa@virgilio.it

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Beata Elżbieta Kowalczyk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Stowarzyszenie Kulturowe  Polsko-Włoskie Europa Condivisa-Wspólna Europa

Via Cipressi, 198, 90134 Palermo

Sycylia.


Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *

Sobotnia Szkoła Kultury i Języka Polskiego w Palermo prowadzi zajęcia języka  poskiego dla dzieci w wieku  od 3,5  do 13 lat. Zajęcia w naszej szkole odbywają się  są dwa razu w miesiącu w sobotę, uczniowie podzieleni są na 3 grupy wiekowe:

●Grupa przedszkolna:  wiek 3,5 -5 lat – godz. 11:30- 13:00

●Grupa wczesnoszkolna: wiek  6-8 lat – godz. 14:00 – 16:00

● Grupa zaawansowana  9-13 lat– godz. 16:00- 18:00


Szkoła prowadzi swoją działalnośc od 15 września do 15 czerwca.

 

Staramy się aby nasze zajęcia były interesujące i wzbudzały w dzieciach chęć do nauki  i radość z posługiwania się językiem polskim. Pragniemy aby z niecierpliwością czekali na spotkanie z nami i  z nowymi polskimi rówieśnikami .  Takim  sposóbem  działania lekcje nie są nudne i męczące, korzystamy z rozmaitych materiałów i integrujemy nasze zajęcia  warsztatami plastyczymi, teatralnymi, nauką polskich wierszy i piosenek, zachęcamy uczniów do wzięcia udziału  w róznych  konkursach  organizowanych we Włoszech i w Polsce. W 2017 roku ,  sobotnia szkoła otrzymała wyróżnienie za współorganizację IV Konkursu o Żołnierzach Wyklętych,

Naszym celem jest ponadto rozpowrzecnianie i  podniesienie prestiżu języka polskiego w środowisku lokalnym.  Aby zrealizować ten cel szkoła organizuje spotkania z uczniami szkół włoskich, podczas których przkazujemy włoskim rówieśnikom ciekawostki historyczne  i kulturowe, uczniowie mogą brać udział w róznych inicjatwach publicznych organizowanych przez stowarzyszenie i  władze lokalne.  

Dzieci uczeszcające do sobotniej szkoły pochodzą z rodzin mieszanych włosko – polskich.

Zwracamy uwagę na promowanie i wspieranie dwujezyczności , oraz  zachęcamy  lub włączamy do procesu edukacji dwujęzycznej  całą rodzinę.

 

Zajęcia   w szkole są prowadzone w oparciu o autorskie programy nauczania w poszczególnych grupach, tworzone przez naszych nauczycieli. Powstają one w oparciu o istniejące programy nauczania dla szkół polskich za granicą, zgodne z podstawą programową MEN, ale także w oparciu o ważne kulturowo i społecznie wydarzenia w kalendarzach zarówno polskim, jak i włoskim.

Od 2016  roku uczniowie szkoły korzystają z bezpłatnych podręczników MEN i ćwiczeń integracyjnych przekazanych szkole przez ORPEG, oraz książek i pomocy dydaktycznych przekazanych w 2018 roku przez     Radę Oświaty Polonijnej we Włoszech. 


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Palermo to nie tylko stolica Sycylii, ale również jedno z najważniejszych śródziemnomorskich ośrodków kulturalnych. Jest to metropolia o bardzo zróżnicowanym środowisku, mieszkają tu przedstawiciele różnych narodowości a liczące około 900.000 ludności miasto, prezentuje się jako niezwykła mozaika kulturowa. Polska społeczność w Palermo nie jest liczna ale dobrze zaintegrowana, większość dzieci pochodzi z rodzin mieszanych. W ostatnią niedzielę każdego miesiąca można wziąć udział w mszy polskiej. Od 2013 r. polscy obywatele mogą korzystać z usług Konsulatu Honorowego w Palermo. Szacuje się iż, na Sycylii mieszka około 5.000 Polaków.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1835
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zgłoszenia dzieci do szkoły odbywają się w każdym terminie przez cały rok szkolny. Aby zapisać dziecko do szkoły należy uzyskać statut członka stowarzyszenia, wypełnić odpowiednie wnioski i dostrczyć niezbędną dokumentację. Szczegółowych informacji udziela Prezes Stowarzyszenia, dokumenty można wypełnić w siedzibie stowarzyszenia lub wysłać e-mailem.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy do szkoły przyjmowane są do końca sierpnia.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się od 15 września.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?

Szkoła nie wydaję zaświadczeń, świadectw ukończenia szkoły.
Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Rada Rodziców jest aktywnie zaangażowana w życie szkoły. Do podstawowych zadań Rady należy: gromadzenie środków służących dofinansowaniu szkolnych konkursów, wycieczek, nagród rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz prezentów świątecznych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---