Data aktualizacji: 2019-02-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Sobotnia im Adama Mickiewicza w Perth
- w języku lokalnym *Polish Ethnic School Inc.
Miejscowość *Perth
Kraj *

Australia

Ulica, nr domu*33 Eight Avenue, Maylands WA 6051

 

 

Kod pocztowy*

WA 6051

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Australia
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +61 0449 866 975Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): contact@polska-szkola.com.au

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Kochan

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Urszula Kochan Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Szkoła sobotnia działająca w Domu Polskim w Maylands Rada Nauczycieli z koordynatorami oraz Komitet Rodzicielski

Rok powstania szkoły.*
1952
Krótki opis szkoły *
Nasza szkoła operuje w soboty w godzinach 9.00 do 14.00, aktualnie prowadzimy naukę języka polskiego i wiedzy o Polsce w klasach 1 - 12,W 2015  roku uruchomiono przedszkole.  Prowadzimy tez klasy dla dorosłych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Perth jest milionowym miastem i stolicą Zachodniej Australii. Jest tu Polania skupiająca się przy 2 klubach polskich i 2 kościołach, aktualnie działają tu dwie polskie szkoły.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1850
              - 2018/1940

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Zapisy trwaja caly rok

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się 09 lutego 2019 roku i konczą się 07 grudnia 2019 roku

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Świadectwa szkolne za rok nauki, oceny z klasy 12 rejestrowane są przez departament edukacji i wliczane do końcowego wyniku maturalnego ułatwiające  dostanie się na studia uniwersyteckie.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Koordynator szkoły wraz z Przewodniczącym KR
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---