Data aktualizacji: 2018-03-07

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Wiedzy o Polsce przy OS Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie
- w języku lokalnym *Школа знань про Польщу при ГО Союз Польської Шляхти на Житомирщині
Miejscowość *Żytomierz
Kraj *

Ukraina

Ulica, nr domu*Czechowa 1K

 

 

Kod pocztowy*

10003

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Winnicy
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +380977933081Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): kostecka777@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Iszczuk

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Natalia Iszczuk Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
OS Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie 10029 Zytomierz,ul.Montana 38a. Ukraina

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Uczniowie szkoły mają możliwość kształcenia i rozwijania wszystkich kompetencji językowych, zdobywania nowej wiedzy, rozwijania zainteresowań, budowania poczucia własnej wartości oraz pewności. Na lekcjach stosowane są metody aktywizujące i motywujące ucznia do nauki. Podział na klasy jest uwarunkowany ilością uczniów zapisujących się na zajęcia, jednak nie większy niż 25 osób w klasie.Każde z dzieci, od pierwszych zajęć lekcyjnych w nowym roku szkolnym uczy się z czteroczęściowego podręcznika „Nasz elementarz”, "Nasza szkoła" otrzymanego dzięki staraniom Fundacji Wolność i Demokracja w ramach programu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie” oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Oraz „Nasze Razem w szkole”1-3 klasa, otrzymane przez ORPEG.- Praca naszej szkoły opiera się na współpracy między nauczycielami i rodzicami. Każdy rodzic bierze czynny udział w działalności szkoły. W Szkole Wiedzy o Polsce, nasze dzieci mają szansę poszerzyć swój zakres słownictwa polskiego i lepiej poznać polską kulturę. Chcemy, by zainteresowali się Polską i umieli zdobywać wiedzę na jej temat.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Żytomierz wchodził w skład Rzeczpospolitej do czasu jej II rozbioru, potem stał się częścią imperium rosyjskiego, następnie zaś - Związku Radzieckiego. Obecnie liczące ponad 270 tysięcy mieszkańców miasto jest stolicą obwodu żytomierskiego, regionu z najwyższym odsetkiem Polaków na Ukrainie. W regionie są duzo osób zainteresowanych kulturą i językiem polskim.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18150
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisać się można we wrześniu, rodzicy powinne wypełnić ankietę. Opłaty nie pobieramy.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

We wrześniu.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Wrzesień-maj.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
DYPLOM UKOŃCZENIA KURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO I KULTURY POLSKIEJ

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Szkoła Wiedzy o Polsce przy OS Zjednoczenie Szlachty Polskiej na Żytomierszczyźnie jest objęta opieką merytoryczna i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu “Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”. Celem projektu jest podniesienie poziomu nauczania języka polskiego i wiedzy o Polsce.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---