Data aktualizacji: 2018-02-27

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Organizacja oświatowa POLESOM
- w języku lokalnym *Polish Educational Solutions of Minnesota POLESOM
Miejscowość *Minneapolis
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*1700 NE 2nd St

 

 

Kod pocztowy*

55413

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat w Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 952 457 7683Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): agnieszka@polesom.org

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Kemerley

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Agnieszka Kemerley Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
POLESOM (Polish Educational Solutions of Minnesota) attn. Agnieszka Kemerley 14111 Garden View Ct, Apple Valley MN 55124

Rok powstania szkoły.*
2013
Krótki opis szkoły *
Traktujemy każde dziecko indywidualnie, starając się dostrzec i rozwinąć jego osobiste talenty. Używamy w tym celu najnowszych metod nauczania języka polskiego przeznaczonych dla dzieci ze środowisk wielokulturowych. Korzystamy z najlepszych dostępnych na polskim i amerykańskim rynku materiałów edukacyjnych, rekomendowanych przez uznane uczelnie w obu krajach. Dyrektor d/s programu nauczania w POLESOM ukończyła kursy poświęcone metodom nauczania języka polskiego dzieci zamieszkałych poza granicami kraju prowadzony przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie-cieszące się wysokim prestiżem w środowisku nauczycielskim. Nasza oferta zawiera: - kursy języka polskiego - lekcje poprawnej wymowy - indywidualne korepetycje językowe - kluby dziecięce (zajęcia promujące polskie dziedzictwo kulturowe) - organizację polskich wydarzeń kulturalnych w mieście i okolicy - organizacja występów artystycznych - Koncentrujemy się na naszych odbiorcach: dla nas liczy się ich dobro.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Minnesota – stan leżący w środkowo-zachodniej części Stanów Zjednoczonych.

Zajmuje obszar 225 365 km² (12. pod względem wielkości), który zamieszkuje 5 167 101 mieszkańców (21. pod względem ludności).

Powstała 11 maja 1858 roku jako 32. stan w wyniku wyodrębnienia ze wschodnich obszarów Terytorium Minnesoty.

Minnesota znana jako „Kraina 10 000 jezior” lub „Stan Gwiazdy Północnej” oferuje mieszkańcom oraz turystom liczne możliwości rekreacji.

Blisko 60% populacji stanu skupiona jest w metropolii MinneapolisSaint Paul, tzw. „Bliźniaczych miastach” (ang. The Twin Cities), który jest stanowym centrum polityki, biznesu, przemysłu, transportu oraz międzynarodowej społeczności artystycznej. Pozostała część stanu nazywana jest „Przedmieściem Minnesoty”. W części zachodniej pierwotnie obejmowała tereny prerii, które współcześnie zajmowane są przez rolnictwo. W części wschodniej rozciągały się niegdyś lasy liściaste, a obecnie teren ten jest w większości gęsto zaludniony. W części północnej rozciąga się stosunkowo najlepiej zachowana i rzadziej zaludniona preria. Chociaż większość mieszkańców stanu jest rasy białej i ma korzenie północnoeuropejskie, coraz większy staje się napływ imigrantów z AfrykiAzji i Ameryki Łacińskiej.

Stan znany jest z umiarkowanego podejścia w polityce i kwestiach socjalnych, zaangażowania obywatelskiego oraz wysokiej frekwencji wyborczej. Miejscowa społeczność klasyfikowana jest jako jedna z najzdrowszych w Stanach, a przy tym wyróżnia się wysokim wykształceniem i oczytaniem. (https://pl.wikipedia.org/wiki/Minnesota)

W stanie Minnesota około 5%mieszkańców to Amerykanie polskiego pochodzenia. Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1850
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Dziecko można zapisać na stronie internetowej: www.polesom.org 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Najlepiej zapisywać dzieci w sierpniu i na początku września. POLESOM stara się przyjąć dzieci w ciągu roku szkolnego jeśli znajda się wolne miejsca i odpowiednia grupa językową. 

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Nauka rozpoczyna się w druga sobotę września, a konczy w połowie maja. 

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
POLESOM wydaje dyplomy.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
prezes i dyrektor za aprobata zarządu
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Czynną rolę w organizacji POLESOM pełni prezes, dyrektor, zarząd organizacji przy wsparciu nauczycieli, wolontariuszy i rodziców.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---