Data aktualizacji: 2018-06-18

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II w Kilkenny
- w języku lokalnym *Polish School in Kilkenny
Miejscowość *Kilkenny
Kraj *

Irlandia

Ulica, nr domu*Gaelscoil Osraí,

 

 

Kod pocztowy*

R95 AT85

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Dublin
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +353 0879580231Faks (z numerem kierunkowym kraju) brak

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkolajanapawla2@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Jolanta Górnicka

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Stowarzyszenie Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II w Kilkenny Gaelscoil Osraí, Kilkenny Adres do koresodencji: 90 The Paddocks Kells Road Kilkenny, Ireland

Rok powstania szkoły.*
2014
Krótki opis szkoły *
Stowarzyszenie Polska Szkoła im. św. Jana Pawła II powstało w 2014 r. Szkoła powstała ze względu na wielkie zapotrzebowanie środowiska polskiego w Kilkenny wyrażone prosbą rodziców o utworzenie polskiej szkoły. Realizujemy program nauczania dla szkół polonijnych z zakresu języka polskiego oraz wiedzy o Polsce. Zajęcia odbywają się jeden dzień w tygodniu, w piątek popołudniu i trwają pięć godzin lekcyjnych.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła Polska im. św.Jana Pawła II mieści się w Kilkenny , w Irlandii. W tym 24. tysięcznym miasteczku mieszka 2 tysiące Polaków. Zajęcia odbywają się w języku polskim i skierowane są przede wszystkim do dzieci z rodzin polskich lub polsko-irlandzkich.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1890
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Zapisy do szkoły przyjmujemy w formie mailowej, telefonicznej bądź w siedzibie szkoły. Opłaty: € 13 za pierwsze dziecko (opłata za tydzień nauki) € 10 za drugie dziecko (opłata za tydzień nauki) każde kolejne dziecko w rodzinie uczy się bezpłatnie. Opłaty uiszczane są w ratach.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadectwo potwierdzające ukończenie bądź przejście do kolejnej klasy w Polskiej Szkole im. św. Jana Pawła II.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Nauczyciele zatrudniani są przez dyrektora szkoły. Cała kadra nauczycieli posiada wykształcenie pedagogiczne uprawniające do nauczania w szkole.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
W 2014 roku została zawiązana Rada Rodziców. Rodzice są bardzo zaangażowani w działalność szkoły. Chętnie włączają się w pomoc w organizowaniu imprez oraz uroczystości szkolnych.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---