Data aktualizacji: 2018-08-30

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkola Sobotnia im JC Korzeniowskiego w Canterbury
- w języku lokalnym *JC Korzeniowski Polish Saturday School in Canterbury
Miejscowość *Canterbury
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*c/o St Stephen's Junior School, Hales Drive, Canterbury

 

 

Kod pocztowy*

CT2 7AB

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447878957519Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolacanterbury@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

agagordon1

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Dr Agnieszka Gordon

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Dr Agnieszka Gordon Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Educational Club in Kent, 4 Nursery Walk, Canterbury, CT2 7TF, Kent, UK

Rok powstania szkoły.*
2010
Krótki opis szkoły *

Szkoła w Canterbury jest mała, wiec mamy możliwość podejścia indywidualnego do każdego ucznia, jakiekolwiek byłyby jego potrzeby. W szkole kładziemy nacisk na poprawne pisanie, wysławianie się i czytanie po polsku, wprowadzamy też elementy historii i kultury polskiej i geografii. Stosujemy nowatorskie metody nauczania, takie jak metoda Domana (dla dzieci młodszych), projekty, lapbuki, prezentacje multimedialne, używamy materiałów drukowanych i dostępnych drogą internetową.

Jestesmy otwarci na rozwoj i zmiany, zawsze poszukujemy entuzjastycznych i otwartych nauczycieli nauczania początkowego lub języka polskiego, chcących się uczyć codziennie czegoś nowego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Canterbury to miasto o znaczeniu historycznym, z bogatą kulturą i zabytkami. Polska społeczność jest tutaj stosunkowo mała i rozproszona po okolicznych miejscowościach takich jak Faversham, Whitstable, Herne Bay, Margate i Ramsgate. Staramy się zjednoczyć lokalna polską społeczność nie tylko przez działalnośc szkolną , ale równiez przez organizację różnych imprez i nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami polonijnymi i brytyjskimi

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1847
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Aby zapisac dziecko do szkoly, nalezy porozumiec sie z dyrekcja pod nr tel +447878957519 albo emailem: polskaszkolacanterbury@gmail.com
Termin zapisywania dziecka do szkoly do konca wrzesnia kazdego roku , mozliwe sa tez zapisy w ciagu roku szkolnego po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcja.
Oplaty za szkole wynosza £290 za rok jedno dziecko; £380 dwoje dzieci

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Do 1 wrzesnia, przez caly rok po uzgodnieniu z dyrekcja Szkoly,

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Początek zajęć pierwsza sobota września, koniec zajęć pierwsza sobota lipca.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Swiadectwa ukonczenia klasy/szkoly

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor i zarzad; CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak - pomoc i nadzor dzialania szkoly

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---