Data aktualizacji: 2018-11-09

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła im. ks. Józefa Dąbrowskiego
- w języku lokalnym *The Father Jozef Dabrowski Polish School
Miejscowość *Orchard Lake
Kraj *

Stany Zjednoczone

Ulica, nr domu*3535 Commerce Rd

 

 

Kod pocztowy*

48324

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Chicago
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 012486136751Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): polskaszkolaorchardlake@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

Marzanna Owinski

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

Marzanna Owinski Typ Szkoły *

Szkoła społeczna/prywatna (nie podlega lokalnym władzom oświatowym)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

The Father Jozef Dabrowski Polish Language School

3535 Commerce Rd,

MI 48324 


Rok powstania szkoły.*
1993
Krótki opis szkoły *
Obecnie szkoła zmienia swój charakter, próbując dostosować się do wymagań teraźniejszej Polonii. Nie jest już jedynie placówką, w której polskojęzyczne dzieci imigrantów uczą się polskiego. Jest miejscem, do którego przychodzą ludzie, którzy nigdy nie mówili po polsku, ale mają polskie korzenie i chcą poznać język swoich rodziców, dziadków, czy pradziadków. Zdarza się, że dziadkowie przyprowadzają wnuki, aby te mogły uczyć się języka, którego ich rodzice nie mieli okazji poznać. Przychodzą tu również dzieci z małżeństw mieszanych, których mamy w naszych okolicach coraz więcej i w których domach na co dzień mówi się po angielsku. Obecnie mamy 11 klas, w tym dwie klasy dla dorosłych. Uczymy dzieci polskiego i polskiego jako obcego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Szkoła znajduje się na kampusie Zespołu Szkół w Orchard Lake, który istnieje od 1885r..

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1870
              - 2018/1980

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Przez rejestrację, która znajduje się na witrynie naszej szkoły. 

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Dziecko powinno być zarejstrowane do połowa sierpnia. Po 15 sierpnia opłata za szkołę wzrasta o $20.

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Zajęcia rozpoczynają się w połowie września, a kończą w połowie maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
świadectwa ukończenia klasy na koniec każdego roku szkolnego, po ukończeniu wszystkich lat, uczeń może zdać egzamin LOTE, który zalicza język polski na poziomie szkoły średniej. Uczniowie mogą wziąć egzamin STAMP4S na zakończenie szkoły średniej.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Tak

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
 dyrektor
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak, pomoc przy organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---