Data aktualizacji: 2015-09-15

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Polska Szkoła Społeczna w Ely
- w języku lokalnym *Polish Community School in Ely
Miejscowość *Ely
Kraj *

Wielka Brytania

Ulica, nr domu*Barton Road 24

 

 

Kod pocztowy*

CB7 4DE

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Londyn
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +447523460097Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): szkola.polska.ely@gmail.com

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

-

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko

- Typ Szkoły *

Typ do przyporządkowania

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Polish Community School in Ely The Forum 24 Barton Road Ely,CB7 4DB

Rok powstania szkoły.*
2009
Krótki opis szkoły *
Pragniemy, by nasi uczniowie mówili ładną polszczyzną, by zyskali świadomość językową, poznali polską literaturę i poezję. Wierzymy, że wiedza z zakresu historii i geografii Polski pomoże im w przyszłości zrozumieć, czym jest patriotyzm i kulturowo odnaleźć się niezależnie od miejsca, w którym przyjdzie im żyć. W realizacji tych i innych statutowych celów wspiera nas kadra z wykształceniem filologiczno-pedagogicznym. Będąc placówką polską, kierujemy swoje działania przede wszystkim na mieszkających w okolicy Polaków, ale z pełnym szacunkiem odnosimy się również do społeczności, wśród której żyjemy i podejmujemy szereg działań dydaktyczno-opiekuńczych, by móc mówić o nas jako o mniejszości zasymilowanej. Nieustannie rozwijamy się i pracujemy. Nawiązaliśmy współpracę z innymi szkołami polskimi w Cambridgeshire. Organizujemy cykliczne spotkania dla dorosłych i młodzieży. Jako szkoła społeczna jesteśmy otwarci na nowe pomysły i chęć współpracy. Czekamy więc na wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w życie polskiej mniejszości narodowej w Ely.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18-
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

-

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Poprzez wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego. 7 Funtów za sobotę. Od Czerwca do Września każdego roku.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

-

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Dyplomy uczestnictwa w zajęciach.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

-

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
-

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Zarząd szkoły na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Tak jako " Zarząd Szkoły", podejmuje wszystkie ważne decyzje dotyczące szkoły.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---