Data aktualizacji: 2019-02-20

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole z Polskim Językiem Nauczania Orłowa
- w języku lokalnym *Základní škola a mateřská škola s polským vyučovacím jazykem Orlová, příspěvková organizace
Miejscowość *Orłowa Lutynia
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*Lutyňská 400

 

 

Kod pocztowy*

735 14

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Konsulat Generalny RP w Ostrawie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +420552308540 lub +420737379514Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): zsporlova@seznam.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Město Orlová Osvobození 796 Orlová Lutyně 735 14

Rok powstania szkoły.*
1929
Krótki opis szkoły *
W jednym budynku znajduje się szkoła, przedszkole i świetlica szkolna. W szkole językiem wykładowym jest język polski, od drugiej klasy uczą się dzieci języka czeskiego a od trzeciej klasy języka angielskiego. W szkole działają również rożne kółka np. tenisa stołowego, kółko literackie Literka, kółko rytmiki oraz języka angielskiego.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej
Miasto Orłowa, w którym się szkoła znajduje ma około 30000 obywateli. To miasto na terenie górniczym. Pierwotnie była tu większość obywateli polskich, dziś Polacy są tu mniejszością.Są zrzeszeni w Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego w Orłowej Lutyni i Orłowej Porębie. Rodzice pracują w Macierzy Szkolnej,która działa przy naszej szkole.

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/1814
              - 2018/1912

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Wpisy do szkoły przebiegają każdego roku w określonym terminie,który jest ogłoszony. Zawsze są to 2 dni w terminie od 15 stycznia do 15 lutego. Nauczanie jest bezpłatne.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

-

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje świadactwa na półroczu i na koniec roku szkolnego.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor szkoły na podstawie konkursu. Wymagane jest odpowiednie wykształcenie pedagogiczne i matura z języka polskiego.
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Macierz Szkolna, pomoc i wsparcie dla szkoły, organizacja imprez dla dzieci i rodziców, wsparcie finansowe na zakup słodyczy i zabawek dla dzieci.

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---