Data aktualizacji: 2017-06-13

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Podstawowa i Przedszkole, organizacja budżetowa
- w języku lokalnym *Zakladni skola a Materska skola, p. o.
Miejscowość *Ropice
Kraj *

Czechy

Ulica, nr domu*146

 

 

Kod pocztowy*

739 56

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Polski Urząd Konsularny w Ostrawie
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 00420558735002Faks (z numerem kierunkowym kraju)

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): lidia.rucka@seznam.cz

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 
Obecní úřad Ropice Ropice čp.110 73956 Ropice

Rok powstania szkoły.*
1905
Krótki opis szkoły *
Szkoła Podstawowa w Ropicy jest szkołą małoklasową, uczą się w niej dzieci od klasy 1. do 5. Dwie klasy z polskim językiem nauczania wchodzą w skład jednego podmiotu prawnego z czeską szkołą w Ropicy. Organem prowadzącym jest gmina Ropica.
Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
Szkoła wydaje na zakończenie roku szkolnego świadectwa.

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Tak

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?

Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---