Data aktualizacji: 2017-04-26

Nazwa Szkoły 
- w języku polskim *Szkoła Odrodzenia Narodowego im.K.Dorżumana
- w języku lokalnym *Школа национального возрождения им. Каната Доржумана
Miejscowość *Pawłodar
Kraj *

Kazachstan

Ulica, nr domu*1 maja 35/1

 

 

Kod pocztowy*

140 000 Pawłodar

Okręg konsularny, na terenie którego działa szkoła.*

Lokalizacja szkoły (długość i szerokość geograficzna)                                    

Astana
Telefon kontaktowy * (z numerem kierunkowym kraju np+44 22 5268312)

 +7 182 32 81 69,30 12 08Faks (z numerem kierunkowym kraju) +7718 230 12 08

Strona domowa szkoły *


e-mail * (sekretariat lub dyrekcja): shkolanv@mail.ru

Komunikator głosowy (np. skype: krzysztof112)

brak

Dyrektor/Lider placówki 

 

 - Imię, nazwisko

 
 Osoba kontaktowa 

 

 - Imię, nazwisko Typ Szkoły *

Szkoła w lokalnym systemie oświaty (nadzorowana przez lokalne władze oświatowe)

 


Instytucja/organ prowadzący szkołę * (nazwa instytucji z pełnym adresem pocztowym) 

Wydział Oświaty Pawłodaru

ul.Krywienki 25

140 000 Pavlodar

Kazachstan


Rok powstania szkoły.*
1997
Krótki opis szkoły *

Szkoła zlokalizowana w budynku,,Domu Przyjaźni"

Uczniowie na zajęciach fakultatywnych mogą poznawać 18 różnych języków np. polski,niemiecki,grecki,bułgarski,ukraiński itd.

Dorośli w tej samej szkole zdobywają wiedzę polonistyczną na kursach j. polskiego.


Krótka informacja o miejscowości i lokalnej społeczności polskiej

Pawłodar -miasto przemysłowe,ponad 300 tys. mieszkańców,leży nad rzeką Irtysz.

Polonia liczy około 100 członków,systematycznie zmniejsza się z powodu emigracji.

Prezes Związku Polaków Kazachstanu,,Polonia" w Pawłodarze,Witalij Święcicki,jest zarazem prezesem Polonii  całego Kazachstanu.

Siedziba pawłodarskiej Polonii-Dom Przyjaźni(Dom Drużby)


Liczba uczniów *
 
- w roku szkolnym 
             - 2017/18
              - 2018/19-

Wiek uczniów *

Jak można zapisać dziecko do szkoły?

Brak opłat za naukę,dzieci można zapisać także w trakcie roku szkolnego. Rozpoczęcie roku szkolnego około 15 września.

W jakim terminie należy zapisywać dziecko?

Kiedy rozpoczynają i kończą się zajęcia w roku szkolnym?

Rozpoczęcie ok.15 września( w niedzielę),zakończenie ok.31 maja.

Jakie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa itp.) wydaje szkoła (na zakończenie roku szkolnego i po ukończeniu szkoły)?
 Dyplom ukończenia kursu j.polskiego

Czy świadectwa, zaświadczenia wydawane przez szkołę są uznawane w lokalnym systemie oświaty?*

Nie

Czy szkoła przygotowuje uczniów do egzaminów zewnętrznych w polskim systemie oświaty lub w lokalnym systemie oświaty? Do jakich egzaminów, jaka część uczniów przystępuje do egzaminów?*
Nie

Kto i na jakich zasadach zatrudnia nauczycieli?
Dyrektor zatrudnia nauczycieli
Czy przy szkole działa Rada Rodziców, jaka jest jej rola?
Zorganizowanej Rady Rodziców brak

Logo szkoły i fotografia
Logo szkoły (nie więcej niż 250x250 pikseli
-

Fotografia 
W opisie szkoły możemy dodać tylko jedną fotografię! Wybierz właściwy format fotografii:

Fotografia pozioma: 

Fotografia pionowa: Fotografia kwadratowa:
---